Τοπικά

Από τις 7 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για φιλοξενία στον Ξενώνα Αστέγων Βόλου

Η διοίκηση της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ καλεί τα άτομα που ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν στον Ξενώνα Αστέγων Βόλου, να επικοινωνήσουν μετά τις 7 Οκτωβρίου στο τηλέφωνο 2421091614.
Η φιλοξενία στον Ξενώνα Αστέγων εντάσσεται στην πολιτική προσωρινής – μεταβατικής φιλοξενίας και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος είναι η κινητοποίηση, η κοινωνική και εργασιακή επανένταξη και η μετάβαση των επωφελούμενων σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης. Απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους οι οποίοι δεν έχουν υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να είναι αυτοεξυπηρετούμενοι, διανυκτερεύοντες στο δρόμο ή σε μη αποδεκτές συνθήκες στέγασης με προτεραιότητα στις μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά καθώς και άτομα ή ζευγάρια και οικογένειες που έχουν απολέσει την κατοικία τους λόγω φτώχειας. Τα αιτήματα παραπομπών από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, άλλους φορείς, ή ατομικά αιτήματα θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο την ευαλωτοτητα των αιτούντων. Με την υποβολή της αίτησης απαιτούνται ως συνημμένα τα κάτωθι: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βασικές ιατρικές εξετάσεις, εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου Οικονομικού Έτους και ποινικό μητρώο.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλοξενία στον Ξενώνα γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5032717 του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020», πράξη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το