Τοπικά

Αναπτυξιακές προοπτικές της νοτιοδυτικής Μαγνησίας

«Ο Δήμος Αλμυρού δύναται να αποτελέσει σημαντικής σπουδαιότητας διαμετακομιστικό κέντρο» τονίζει ο καθηγητής Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Καλλιώρας, αναφερόμενος στις αναπτυξιακές προοπτικές της νοτιοδυτικής Μαγνησίας.
Ο ίδιος επισημαίνει πως «ο Δήμος Αλμυρού με τη σημερινή μορφή του δημιουργήθηκε το έτος 2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») έπειτα από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αλμυρού, Σούρπης και Πτελεού και της προϋπάρχουσας Κοινότητας Ανάβρας. Η έκταση του Δήμου Αλμυρού καλύπτει 909,79 τ.χλμ. και ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται (απογραφή έτους 2021) στους 16.072 κατοίκους.
Ο Δήμος Αλμυρού δύναται να αποτελέσει σημαντικής σπουδαιότητας διαμετακομιστικό κέντρο. Προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η προσαρμογή των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων μεταφορικών υποδομών στο λειτουργικό πρότυπο των συνδυασμένων μεταφορικών υποδομών. Κρίσιμη παράμετρος είναι η μεταφορά του εμπορευματικού σκέλους του λιμανιού του Βόλου στον Αλμυρό (θέση Τσιγκέλι) η οποία αναμένεται να ευνοήσει τη σύνδεσή του με τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, με τον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης (απαιτείται η σύνδεση του Αλμυρού με τον σιδηροδρομικό άξονα Βόλου – Λάρισας), καθώς και με το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. Η μεταφορά του εμπορευματικού λιμένα Βόλου αναμένεται να εξυπηρετήσει και τις βιομηχανίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Α’ και στην Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, καθώς και στον Αλμυρό. Είναι προφανές, ωστόσο, πως η μεταφορά και η λειτουργία του εμπορευματικού σκέλους του λιμένα Βόλου στον Αλμυρό προϋποθέτει τη θέσπιση και την τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων».

Αγροτικό επίκεντρο
Ο καθηγητής προσθέτει πως «ο Δήμος Αλμυρού δύναται, επίσης, να ενισχύσει περαιτέρω τη σπουδαιότητά του ως αγροτικό επίκεντρο της Μαγνησίας. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής των Ελαιώνων. Η εν λόγω περιοχή, η οποία αποτελεί διαχρονικό φυσικό μνημείο, παρουσιάζει μοναδικό μικροκλίμα, με ιδιαίτερα υψηλή βιοποικιλότητα τόσο σε χλωρίδα, όσο και σε πανίδα. Ιδιαίτερη (περαιτέρω) έμφαση απαιτείται να δοθεί στην ανάδειξη της διατροφικής αξίας των προϊόντων βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου, στα οποία η περιοχή έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Η ενίσχυση του αγροτικού τομέα πέραν του ότι αποτελεί ανάχωμα κατά τις δυσμενείς οικονομικές περιόδους, καθώς συγκρατεί τα επίπεδα της ανεργίας, δύναται να προσφέρει και διέξοδο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με προστιθέμενη αξία και εξωστρέφεια.

Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
«Ο Δήμος Αλμυρού διαθέτει και στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος όπως έλος Σούρπης, βουνά Γκούρας, λίμνες Ζερέλια, παλαιός οικισμός Πλατάνου, αρχαία Άλος, αισθητικό δάσος Κουρί, τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάδειξης» αναφέρει ο κ. Καλλιώρας και συμπληρώνει πως «η ανάδειξη των περιοχών με φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, στις οποίες η περιοχή του Δήμου Αλμυρού υστερεί. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού αναμένεται να ενισχύσει το τοπικό εισόδημα και να διαφοροποιήσει περαιτέρω την παραγωγική βάση της περιοχής. Προφανώς, η ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και η περαιτέρω διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης απαιτεί και την προσέλκυση εμβληματικών τουριστικών επενδύσεων. Η περίπτωση της μη επένδυσης στις Νηές πρέπει να αποτελέσει εμβληματικό οδηγό για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Συμπαραστάτης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Και καταλήγει λέγοντας πως «στην προσπάθεια θέσπισης και επίτευξης αναπτυξιακών στόχων (και) ο Δήμος Αλμυρού έχει συμπαραστάτη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα Πανεπιστήμια, πέραν της διδασκαλίας και της βασικής έρευνας, καλούνται να διεκπεραιώσουν και μια διευρυμένη, και ενδεχομένως σημαντικότερη, αποστολή η οποία έγκειται στη συνεισφορά τους στην τοπική ανάπτυξη. Η συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη δύναται, ενδεικτικά, να προκύψει μέσω της παροχής συμβουλευτικής (μελέτες και υποστήριξη φορέων), της τυποποίησης της νέας γνώσης (πατέντες), της οικονομικής αξιοποίησης της νέας γνώσης (εταιρείες έντασης καινοτομίας – τεχνοβλαστοί), της συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς συνεταιρισμούς, και της ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία παγκοσμίως – με τους φορείς του Δήμου Αλμυρού είναι σε θέση να συμβάλλει στον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της περιοχής, με γνώμονα τη δημιουργία οφέλους και αξίας για την τοπική κοινωνία».

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το