Τοπικά

Αιτήσεις διόρθωσης στα κτηματολογικά στοιχεία για τους κατοίκους του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

Μέχρι 22 Δεκεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης επί των αναρτηθέντων κτηματολογικών στοιχείων οι κάτοικοι του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Η ανακοίνωση αφορά στους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξουριχτίου, Πουρίου και Τσαγκαράδας.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Εάν είστε κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η 22η Οκτωβρίου 2020 είναι η ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων.
Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2020 (ή την 22η Φεβρουαρίου 2021 αν είστε κάτοικος εξωτερικού), αφού επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορείτε να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ή να διορθώσετε την καταγραφή της ιδιοκτησίας σας, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δείτε και να ελέγξετε:
-Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων σας (Κτηματολογικός Πίνακας).
-Τα όρια των γεωτεμαχίων σας (Κτηματολογικό Διάγραμμα).
Εάν συμφωνείτε με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.
Εάν δεν συμφωνείτε με κάποια από τα στοιχεία, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης (μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2020 – ή την 22η Φεβρουαρίου 2021 εάν είστε κάτοικος εξωτερικού), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.
Σε περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία σας, έχετε ακόμα περιθώριο να το κάνετε ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τα τηλ. 2421066524 (Βόλος), 2423086559 (Μηλιές) και 2426031388 (Ανηλιο) καθημερινές 8.30-16.30 και Τετάρτες 8.30-20.30.

Προμήθεια μηχανημάτων και απορριμματοφόρου
Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια δύο μηχανημάτων έργου και ενός απορριμματοφόρου οχήματος προκήρυξε ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση της δαπάνης προέρχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το