Τοπικά

Αγωγή ιδιοκτητών πάρκιν κατά του Δήμου Αλμυρού – Θα καταβάλει 10.500 ευρώ για μισθώματα

Το συνολικό ποσό των 10.522 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού στους ιδιοκτήτες χώρου στάθμευσης οχημάτων, οι οποίοι κατέθεσαν αγωγή σε βάρος του για μη καταβολή μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από 28-11-2017 έως 5-9-2018. Σχετική ομόφωνη απόφαση για να παραστεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου την 1η Οκτωβρίου και να ομολογήσει την προαναφερόμενη οφειλή, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.
Σύμφωνα με το ιστορικό της αγωγής, οι ενάγοντες είναι κάτοχοι και κύριοι νομείς σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, οικοπέδου εκτάσεως 943τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του σημερινού πάρκιν, το οποίο περικλύεται από τις οδούς Αχιλλέως, Μυρμιδόνων, Β. Γεωργίου και Ιάσονος, που είχε μισθώσει ο Δήμος Αλμυρού, σύμφωνα με το αριθ. 23329/28-11-2016 συμφωνητικό και συγκεκριμένα από τις 28-11-2016 μέχρι 27-11-2017, όπως είχε αποφασισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού και στη συνέχεια με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε για ένα έτος με χρόνο λήξης στις 21-11- 2017. Μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου μίσθωσης, η οποία παρατάθηκε σιωπηρά και κατέστη αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον όρο (Ε) του άρθρου (5) του συμφωνητικού στο οποίο προβλεπόταν ότι «η σιωπηρή αναμίσθωση αποκλείεται. Επιτρέπεται η σιωπηρή παράταση του χρόνου μίσθωσης μετά τη λήξη της μίσθωσης υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611 του ΑΚ, εφόσον δηλαδή ο εκμισθωτής γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσεως και δεν εναντιώνεται σε αυτή, οπότε κατά τη διάρκεια της παρατάσεως αυτής οφείλεται το κατά τον χρόνο λήξεως της μισθώσεως καταβαλλόμενο μίσθωμα», και ο μισθωτής συνέχισε να κάνει ακώλυτη τη χρήση του μισθίου, η οποία διήρκησε και την 6-9-2018, οπότε και έληξε με την υπογραφή μεταξύ μας νέου συμφωνητικού.
Για το χρονικό διάστημα αυτό, ήτοι από 28-11-2017 έως 5-9-2018 ο Δήμος Αλμυρού αν και συνέχισε να παρακρατεί το μίσθιο, να κάνει ελεύθερη και ανενόχλητη χρήση αυτού και να το χρησιμοποιεί ως χώρο στάθμευσης οχημάτων, δεν έχει καταβάλλει το αντίστοιχο μίσθωμα στους εν λόγω δικαιούχους ιδιοκτήτες.
Επομένως για το χρονικό διάστημα από 28-11-2017 μέχρι την 5-9-2018 η συνολική οφειλή του Δήμου μας προς τον κάθε ένα ενάγοντα αντιστοιχεί στο ποσό των 5.261,94 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και δήμαρχος Αλμυρού Βαγγ. Χατζηκυριάκος «μετά τη διερεύνηση του θέματος με τις υπηρεσίες του Δήμου εισηγήθηκα τη συνομολόγηση του Δήμου για το ιστορικό της εν λόγω αγωγής και την οφειλή των μισθωμάτων».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το