Τοπικά

Αγωγή Δήμου Ζαγορίου κατά Δήμου Αλμυρού

 

Το συνολικό ποσό των 15.300 ευρώ ως αποζημίωση χρήσης ακινήτου θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού στον Δήμο Ζαγορίου, μετά από αγωγή που κατατέθηκε σε βάρος του. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε η Δημοτική Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τα πραγματικά περιστατικά και τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην από 17-11-2022 Αγωγής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, του Δήμου Ζαγορίου κατά του Δήμου Αλμυρού.

 

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης ο Δήμος Ζαγορίου άσκησε την αγωγή κατά του Δήμου Αλμυρού, ζητώντας να του επιδικασθεί ποσό 15.300 ευρώ ως αποζημίωση χρήσης του ακινήτου απέναντι από την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, στον Αλμυρό (οικόπεδο Μάλλιου), για το χρονικό διάστημα από Φεβρουάριο 2019 έως και Οκτώβριο 2022 (δηλ. 45 μήνες) προς 300 ευρώ μηνιαίως.
Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Σπ. Βαλαμούτης, ως αναπληρωτής του προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, δημάρχου Αλμυρού Δημ. Εσερίδη, «ο Δήμος πράγματι χρησιμοποίησε για το επίδικο χρονικό διάστημα (και έως σήμερα άλλωστε) το ακίνητο».
Μάλιστα είχε ληφθεί η αριθ. 283/2014 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποδεχόταν ουσιαστικά την απόφαση – πρόταση της ταυτάριθμης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου, για απευθείας εκμίσθωση του ακινήτου προς τον Δήμο μας, αντί τιμήματος 300 ευρώ μηνιαίως. Πλην όμως για λόγους τυπικούς, που αφορούσαν την υπηρεσία του Δήμου Ζαγορίου, δεν υπεγράφη ποτέ συμφωνητικό μίσθωσης.
Παρόμοια αγωγή είχε ασκηθεί και προηγουμένως από τον Δήμο Ζαγορίου και εκδόθηκε το 2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού (με ομολογία των πραγματικών περιστατικών από πλευράς Δήμου Αλμυρού και σε εφαρμογή απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) η οποία και εκτελέσθηκε (εξοφλήθη) από τον Δήμο Αλμυρού.
«Σε αντιστοιχία των ανωτέρω και αφού η πραγματική κατάσταση παραμένει η ίδια, προτείνω να ληφθεί απόφαση, που θα αναγνωρίζει αυτή και να δοθεί εντολή να ομολογήσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας τα πραγματικά περιστατικά της ένδικης αγωγής και την οφειλή» τόνισε ο κ. Βαλαμούτης.
Με τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίζει ομόφωνα να παραστούν στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αλμυρού σήμερα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Αλμυρού και να καταθέσουν αντίγραφο της απόφασης.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το