Τοπικά

30 προσλήψεις στο Δήμο Νοτίου Πηλίου

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Νοτίου Πηλίου, ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το έτος 2024.
Συνολικά 30 προσλήψεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του δήμου.
Σύμφωνα με την εισήγηση ο Δήμος Νοτίου Πηλίου αιτείται για την στελέχωση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών τρία άτομα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ έως 8 μήνες, ένα άτομο ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ έως οκτώ μήνες, ένα άτομο ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ έως οκτώ μήνες, ένα άτομο ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ έως οκτώ μήνες και ένα άτομο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ έως οκτώ μήνες. Επίσης, για τη στελέχωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Πρασίνου 16 άτομα ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 16(4 πλήρους απασχόλησης και 12 μερικής) για εννέα μήνες ( To συγκεκριμένο κόστος καλύπτεται από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ έως οκτώ μήνες και ένα άτομο ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ έως οκτώ μήνες.
Τέλος, για την στελέχωση των Τμημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών αιτείται τρία άτομα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ έως οκτώ μήνες και ένα άτομο TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ έχω οκτώ μήνες.
Σημειώνεται ότι στον δήμο Νοτίου Πηλίου, σήμερα υπηρετούν 35 μόνιμοι υπάλληλοι, 34 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 54 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Έκτακτο προσωπικό
Επίσης, ο δήμος ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας με διάρκεια σύμβασης έως 31/10/2023.
Η απόφαση ελήφθη, λόγω των συνθηκών παρατεταμένου καύσωνα, της έντονης βλάστησης καθώς και της αύξησης του πληθυσμού λόγω τουριστικής περιόδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την γιγάντωση του όγκου των απορριμμάτων, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς στους επόμενους μήνες, σε συνδυασμό με την μεγάλη έκταση του Δήμου, των πέντε Δημοτικών Διαμερισμάτων και περίπου 45 οικισμών. Παράλληλα, επειδή η πυρασφάλεια γίνεται με την αποκομιδή του μεγάλου όγκου της καύσιμης ύλης από τα απορριμματοφόρα απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας ΙΔΟΧ. Ειδικότερα απαιτείται η πρόσληψη τεσσάρων ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Τέλος, αποφασίστηκε η ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101),που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»( 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017) και πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ
O Δήμος έχει συμμετάσχει σε τέσσερα προγράμματα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών τα οποία είναι ενεργά σήμερα και για τα τρία πρώτα έχει ζητήσει παράταση. Σήμερα στα ανωτέρω προγράμματα υπηρετούν συνολικά 20 άτομα. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω, ο Δήμος δύναται να ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και να προσλάβει, πέντε άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου στους τομείς της καθαριότητας Η διάρκεια της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης άλλο ένα έτος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το