Τοπικά

24 νέες θέσεις μόνιμου αγκυροβολίου στο κρηπίδωμα της δυτικής πλευράς του κεντρικού προβλήτα στο λιμάνι

Συνολικά 24 νέες θέσεις μονίμου αγκυροβολίου στον θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του κρηπιδώματος της δυτικής πλευράς του κεντρικού προβλήτα θα χωροθετηθούν, σύμφωνα με κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να αναφερθεί ότι οι θέσεις έχουν αποτυπωθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα και σε σχέδιο γενικής διάταξης σκαφών, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΒ Α.Ε.
Η ονομασία των θέσεων αυτών θα αποτελείται από το αρκτικόλεξο ΔΚΠ (δυτικός κεντρικός προβλήτας) ως πρόθεμα και στη συνέχεια τον αριθμό έκαστης θέσης (από ΔΚΠ 35 έως και ΔΚΠ 58).
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού των ορίων και της αρίθμησης των χωροθετούμενων θέσεων μονίμου αγκυροβολίου, επί του μετώπου του κρηπιδώματος και τοποθέτησης (και πάλι επί του μετώπου του κρηπιδώματος) σχετικών πληροφοριακών πινακίδων, την προμήθεια και εγκατάσταση στο κρηπίδωμα δεστρών, για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών αναψυχής, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών επέκτασης των αντίστοιχων δικτύων υδροδότησης και ηλεκτροδότησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και της εγκατάστασης πυλώνων (pillars) διανομής ύδατος/ηλ. ενέργειας, επί του αναφερόμενου τμήματος του κρηπιδώματος του δυτικού κεντρικού προβλήτα.
Οι δαπάνες για τα προαναφερόμενα θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Λιμένα Βόλου για το 2021, ενώ η διάθεση των θέσεων που χωροθετήθηκαν θα ρυθμιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δια τροποποιήσεως του σχετικού εσωτερικού Κανονισμού.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Στο μεταξύ, τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση αστικής ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Βόλου. Η ασφάλιση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με ημερομηνία έναρξης αρχής γενομένης από 3/8/2021, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που ασκούν το επάγγελμα του ασφαλιστή ή μεσίτη ασφαλειών ή πράκτορα ασφαλειών και είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το