Τοπικά

Επισκέψιμες ενάλιες τουριστικές διαδρομές θα δημιουργήσει ο Δήμος Αλμυρού

Kikinthos2-150-530-400-80
Ο αρχαιολογικός χώρος της νήσου Κικύνθου, περιοχής Αμαλιάπολης έχει κηρυχθεί ως επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος

Ενάλιες τουριστικές διαδρομές θα καταστήσει γνωστές και επισκέψιμες ο Δήμος Αλμυρού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των στόχων για τη δηµιουργία τουριστικών θεµατικών διαδροµών ενάλιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη συντήρησή της ως τρόπου προώθησης της ανταγωνιστικότητας του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού και της πολυµορφίας του τουριστικού προϊόντος.

Για τους σκοπούς της πρόσκλησης, η ενάλια διαδρομή πολιτιστικής κληρονομιάς του Αλμυρού θα πρέπει να αναπτύξει μια θεματική, η οποία να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:

-Να είναι αντιπροσωπευτική των ευρωπαϊκών αξιών και να είναι ικανή για τουλάχιστον 2 επιλέξιμες χώρες

-Να επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, παραδειγματικών έργων και ευαισθητοποίησης του κοινού στο πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού, της συντήρησης και προώθησης της φυσικής κληρονομιάς και της αειφόρου πολιτιστικής ανάπτυξης.

– Να επιτρέπει την ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, επιλέξιμοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στα πεδία του τουρισμού και των θαλάσσιων υποθέσεων.

Η πρόταση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να περιλαμβάνει φορείς που να προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από μια σύμπραξη φορέων, ο ελάχιστος αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν σ’ αυτήν την πολυμερή συνεργασία δε θα πρέπει να είναι μικρότερος των τριών , στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται μια μικρομεσαία επιχείρηση., ενεργός στον τουριστικό τομέα και μια δημόσια αρχή (εθνική, περιφερειακή, τοπική), ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 195.000 € (με την πιθανότητα αύξησής του κατά 20% σε εξαιρετικές περιπτώσεις), με την ενωσιακή συνδρομή να φθάνει το 80% των επιλέξιμων δαπανών ενός έργου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσδοκούν τη χρηματοδότηση 2-3 προτάσεων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαοχτώ μήνες από την έγκρισή του.

Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016.

Οι ενάλιοι χώροι του Αλμυρού και οι διακρατικές συμφωνίες

Στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού, έχουν κηρυχθεί ως επισκέψιμοι τρεις ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι και συγκεκριμένα:

-Ο αρχαιολογικός χώρος της νήσου Κικύνθου, περιοχής Αμαλιάπολης

-Ο αρχαιολογικός χώρος στα ανατολικά όρια του ορμίσκου «Τηλέγραφος», περιοχής Σούρπης και

-Ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Άκρα Γλάρος, περιοχής Αμαλιάπολης

Ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπέβαλλε ο Δήμος Αλμυρού, για συνεργασία με σκοπό την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ως εταίρος, υπήρξε ενδιαφέρον από τους παρακάτω φορείς:

Rome and Italie-Τουριστική Επιχείρηση με έδρα τη Ρώμη

Δήμος Αλμυρού

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης «Αείπλους» με έδρα την Πάτρα

Koan Consulting – Εταιρεία Συμβούλων με έδρα τη Μαδρίτη

GuesCult – Διαδικτυακές υπηρεσίες με έδρα το Βιλλαντόλιντ Ισπανίας

Econote-Πολιτιστικός Σύλλογος με έδρα τη Νάπολη

Η πρόταση που θα υποβληθεί πρόκειται να συνεισφέρει στην προώθηση των εξής τομέων:

-Μελέτη και ερευνητικές δράσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης των υποβρυχίων μουσείων

-Ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών προϊόντων

-Ενθάρρυνση ανάπτυξης δικτύου και ανταλλαγής καλών πρακτικών μέσω της εγκαθίδρυσης ενός κέντρου μελέτης τουρισμού των ενάλιων αρχαιολογικών περιοχών.

Οι ειδικοί στόχοι της πρότασης θα σχετίζονται με την ενίσχυση και την προώθηση του τοπικού τουρισμού:

Δημιουργία και προώθηση νέων βιώσιμων και προσβάσιμων διαδρομών στην περιοχή του Campi Flegrei στη Νάπολη της Ιταλίας που θα περιλαμβάνει και το ενάλιο αρχαιολογικό καταδυτικό πάρκο του Baie και Gaiola.

Ανάπτυξη ενός σχεδίου αγοράς «Market plan», για τη δημιουργία ενός «χαρακτηριστικού λογότυπου», για τον κόλπο του Campi Flegrei, του Παγασητικού Κόλπου και του Λακωνικού Κόλπου.

Ενίσχυση των τουριστικών οδηγών και των τοπικών συνδέσμων

Αύξηση τουριστών στον κόλπο Campi Flegrei, τον Παγασητικό Κόλπο και το Λακωνικό Κόλπο

Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού για τον κόλπο Campi Flegrei, τον Παγασητικό Κόλπο και το Λακωνικό Κόλπο.

Ικανοποίηση ποικίλων προσφορών σε διάφορους στόχους του διεθνούς τουρισμού κι ενίσχυση του τουρισμού εκτός εποχής (επιμήκυνση τουριστικής περιόδου)

Δημιουργία ιστοσελίδων για την προώθηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών, προώθηση διαφόρων περιηγήσεων στις ανωτέρω περιοχές και δυνατότητα αγοράς ταξιδιωτικών πακέτων και εξατομικευμένων διαδρομών.

Δημιουργία μίας τηλεφωνικής εφαρμογής για την υποστήριξη των τουριστών μέσω της οποίας θα παρέχονται πληροφορίες για την πολιτιστική κληρονομιά, τη διασκέδαση, τις υπηρεσίες γαστρονομίας για την εξυπηρέτησή τους κατά το διάστημα παραμονής τους.

Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στο Δήμο Αλμυρού ανέρχεται στο ποσό των 8.375 € και ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 66.215,00 €

Οι δράσεις που θα καλύψει ο Δήμος αφορούν σε:

Εκπόνηση σχεδίου για δημιουργία τουριστικού πακέτου

Προώθηση τουριστικού πακέτου

Τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των κηρυγμένων επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων

Καταγραφή τουριστικών πόρων και υπηρεσιών της περιοχής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το