Τοπικά

15 οχταμηνίτες θα προσλάβει η ΔΕΥΑΜΒ

 

Την πρόσληψη προσωπικού που απασχοληθεί στη ΔΕΥΑΜΒ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οχτώ μήνες, θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης που συνεδριάζει σήμερα. Η πρόσληψή τους θα γίνει για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συνολικά κατατέθηκαν στην Επιχείρηση αιτήσεις με τα ζητούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά από 74 υποψηφίους. Μετά από έλεγχο, η Υπηρεσία συνέταξε τους πίνακες κατάταξης, αποκλειομένων και τους πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων για κάθε ειδικότητα. Οι εν λόγω πίνακες αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ στις 13 Ιουνίου.
Το Δ.Σ. θα λάβει απόφαση για την πρόσληψη 15 ατόμων για οχτώ μήνες. Πρόκειται για οχτώ εργάτες ύδρευσης-αποχέτευσης ΥΕ, τέσσερις υδραυλικούς ΔΕ, δύο ηλεκτρολόγους ΔΕ και έναν μηχανοτεχνίτη-συντηρητή μηχανών εσωτερικής καύσης ΔΕ. Η πρόσληψή τους θα γίνει στις 19 Ιουνίου και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση των προσλαμβανομένων λύεται αυτοδίκαια.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Πρόκειται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σε Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα και σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Ειδικότερα πρόκειται να προσληφθεί ένα άτομο με ειδικότητα τεχνικός οχημάτων ΔΕ. Η πρόσληψή του θα γίνει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και θα ξεκινήσει στις 19 Ιουνίου.
Θα εγκριθεί επίσης το πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών-μονταδώρων με προϋπολογισμό 49.600 ευρώ και θα γίνει ανάθεση σε μειοδότρια εταιρεία που πρόσφερε το ποσό των 38.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αντίστοιχα θα κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαρισμού και ελέγχου δεξαμενών επεξεργασίας λυμάτων των ΕΕΛ και θα αποφασιστεί η επανάληψή του.
Ακόμη θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια πολυηλεκτρολυτών-αντιαφριστικών σε δύο οικονομικούς φορείς.
Στη συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση και για ένσταση στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση άχρηστων υλικών της ΔΕΥΑΜΒ.
Ακόμη, η Δ/νση Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών, προετοιμάζει το φάκελο για την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού των πηγών «Ξηράκια» και «Καλιακούδα» από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας. Η εν λόγω άδεια αφορά την χρήση του νερού των παραπάνω πηγών για την ύδρευση του Δήμου Βόλου αλλά και για ενεργειακή αξιοποίηση μέσω του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΥΑΜΒ στη θέση «Σαρακηνός. Το Δ.Σ. θα λάβει τη σχετική απόφαση για την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση άδειας χρήσης του νερού των πηγών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το