Ελλάδα

Ζητείται απασχόληση για 200.000 ξένους που ζήτησαν άσυλο

Ξεπέρασαν τις 200.000 οι αιτήσεις για άσυλο την τελευταία εξαετία σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, των οποίων την επεξεργασία ολοκλήρωσε η Υπηρεσία Ασύλου, δείχνουν ότι το 2018 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων ετών σε επίπεδο αιτήσεων για άσυλο. Ειδικότερα, το 2018 κατατέθηκαν 66.970 αιτήσεις έναντι 58.642 αιτήσεων το 2017 και 51.053 αιτήσεων το 2016.

Αιτήσεις ασύλου – Τοποθεσία καταγραφής

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Σύνολο
ΑΤΤΙΚΗ 4398 6357 7830 14141 8838 8377 49941
ΛΕΣΒΟΣ 30 209 692 5091 11949 17270 35241
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 412 1190 11410 7625 7369 28006
ΣΑΜΟΣ 0 0 0 2432 5109 6743 14284
ΧΙΟΣ 0 0 0 3394 6509 4082 13985
ΘΡΑΚΗ 166 900 829 4458 2040 2386 10779
ΑΛΙΜΟΣ 0 0 0 3141 3258 2572 8971
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0 0 0 2472 3976 2053 8501
ΦΥΛΑΚΙΟ 122 399 412 448 955 4182 6518
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 98 606 588 451 1544 1901 5188
ΚΩΣ 0 0 0 685 1696 2141 4522
ΛΕΡΟΣ 0 0 0 871 1389 1784 4044
ΡΟΔΟΣ 0 454 803 931 698 727 3613
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0 0 0 324 1065 1972 3361
ΞΑΝΘΗ 0 40 578 386 689 1232 2925
ΠΑΤΡΑ 0 54 265 414 987 775 2495
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 0 0 4 315 765 1084
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0 0 0 0 0 639 639
Σύνολο 4814 9431 13187 51053 58642 66970 204097

Την πρώτη θέση σε αριθμό αιτήσεων κατέχουν οι Σύριοι με 60.980, τη δεύτερη θέση οι Αφγανοί με 28.086, την τρίτη οι Πακιστανοί 25.407 και την τέταρτη οι Ιρακινοί 23.4013. Η περιοχή της Αττικής δέχθηκε περίπου 50.000 αιτήσεις και ακολουθεί η Λέσβος με 35.241 και η Θεσσαλονίκη με 28.006 αιτήσεις.

Αιτήσεις ασύλου – Χώρα προέλευσης

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Σύνολο Ποσοστό επί του συνόλου (%)
ΣΥΡΙΑ 252 773 3490 26677 16398 13390 60980 29,9%
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 803 1709 1720 4362 7566 11926 28086 13,8%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 610 1618 1822 4692 8922 7743 25407 12,4%
ΙΡΑΚ 107 174 661 4810 7920 9731 23403 11,5%
ΑΛΒΑΝΙΑ 419 569 1003 1420 2450 3319 9180 4,5%
ΤΟΥΡΚΙΑ 17 41 42 189 1826 4834 6949 3,4%
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 230 633 738 1215 1383 1552 5751 2,8%
ΙΡΑΝ 131 361 241 1096 1316 1763 4908 2,4%
ΓΕΩΡΓΙΑ 342 350 386 687 1107 1461 4333 2,1%
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 17 74 60 850 1304 1519 3824 1,9%
Άλλες χώρες 1886 3129 3024 5055 8450 9732 31276 15,3%
Σύνολο 4814 9431 13187 51053 58642 66970 204097 100%

Στο μεταξύ το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάρτησε για δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη. Το κείμενο αποτυπώνει την οπτική και τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψιν τη μαζική ροή μεικτών μεταναστευτικών ρευμάτων καθώς και αιτούντων και αιτουσών διεθνούς προστασίας, αλλά και την οικονομική ύφεση της χώρας κατά την περίοδο 2009-2017.

Πώς και πού θα βρουν δουλειά οι μετανάστες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σχέδιο του υπουργείου για να βρουν δουλειά οι μετανάστες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που εισέρχονται στη χώρα νόμιμα είναι η απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται σε απόλυτο βαθμό από το εγχώριο εργατικό δυναμικό καθώς και η – κατά το δυνατόν – αξιοποίηση μεταναστών/μεταναστριών, αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε τομείς με αποδεδειγμένα πιο ολοκληρωμένη εξειδίκευση σε σχέση με το εγχώριο εργατικό δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων  την χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού υποβάθρου, της εργασιακής εμπειρίας και του επαγγελματικού προφίλ δεξιοτήτων δικαιούχων και αιτούντων/αιτουσών διεθνούς προστασίας Η δράση επιδιώκει να αναπτύξει μια διαδικασία με σκοπό τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών/ακαδημαϊκών προσόντων αρχικά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και, σε δεύτερη φάση, των αιτούντων/αιτουσών αυτής που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ανοιχτές δομές φιλοξενίας καθώς και διαμερίσματα σε όλη τη χώρα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η «εργαλειοθήκη» δεξιοτήτων και προσόντων» που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επιχειρηθεί, αρχικά, η μαζική χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού υποβάθρου, της εργασιακής εμπειρίας και του προφίλ δεξιοτήτων τους, με απώτερο σκοπό τη συλλογή ποιοτικών στοιχείων του εν λόγω πληθυσμού που διαμένει στη χώρα και έχει, βάσει νόμου, δικαίωμα εργασίας.

Απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Επίσης, προβλέπει την προώθηση της απασχόλησης στην αγροτική οικονομία και τη μεταποίηση. Η δράση στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε αγροτικές εργασίες, κυκλικού χαρακτήρα, για τις οποίες συνήθως προσλαμβάνονται περιοδικά και περιστασιακά εργάτες γης από γειτονικές χώρες, καθώς σε υπηρεσίες μεταποίησης. Η δράση σκοπεύει στο να ενδυναμώσει τους επωφελούμενους και τις επωφελούμενες ενισχύοντας τις πιθανότητες αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και, εν γένει, την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, στηρίζοντας παράλληλα τους τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι καλύπτουν τις εποχικές ανάγκες τους με αντίστοιχες προσκλήσεις για προσωρινό προσωπικό από άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπει και άλλες δράσεις όπως:

  • Δημιουργία διαδικτυακών σημείων επαφής (skills pooling) ανέργων με επιχειρήσεις που διαθέτουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
  • Προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (μαθητεία) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δικαιούχων διεθνούς προστασία, ηλικίας 18-29 ετών
  • Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης διαφορετικών τεχνικών ειδικοτήτων (ράφτες, logistics, κ.ά.) και προώθηση στην εργασία σε ιδιωτικές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις
  • Πρόγραμμα απασχόλησης σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή αγροτικό τομέα (π.χ. συσκευαστήρια)

Νομοθετική ρύθμιση για ανάπτυξη startup επιχειρήσεων και χρηματοδότηση από τράπεζες

Eπιπλέον,  προβλέπει την προώθηση τους σε startup επιχειρήσεις. Η δράση στοχεύει στη διευκόλυνση και ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών με στόχο την ανάπτυξη της μικρο-επιχειρηματικότητας (startup επιχειρήσεις) μέσω νομοθετικής ρύθμισης:

  • για τα θέματα εισόδου και διαμονής τους (visa και άδεια διαμονής),
  • απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης των μικρών επιχειρήσεων «εθνικού χαρακτήρα» και
  • δυνατότητα μεικτής χρηματοδότησης από Τράπεζες και από κρατικές επιχορηγήσεις (νομοθετική ρύθμιση)

Πηγή: economistas.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το