Ελλάδα

Υπουργείο Μεταφορών: «Πράσινο» φως στην κυκλοφορία αυτοκινήτων με αυτόνομη οδήγηση

Το πράσινο φως για την πιλοτική κυκλοφορία και ΙΧ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων για την αυτόνομη οδήγηση ανάβει η απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη για τη δοκιμαστική κυκλοφορία οχημάτων.

Εως τώρα το θεσμικό πλαίσιο αφορούσε μόνο τη δοκιμαστική κυκλοφορία λεωφορείων χωρίς οδηγό προκειμένου να καλύπτει και τα σχετικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν πιλοτικά στα Τρίκαλα, όπου και κυκλοφόρησαν λεωφορεία χωρίς οδηγό.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ότι άδεια και πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας χορηγούνται και στο όνομα ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται έως τρία ζεύγη πινακίδων ΔΟ.Κ. ανά έδρα και ανά υποκατάστημα και ανά ερευνητικό φορέα, για επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλες – τρίκυκλες μοτοσικλέτες.

Να σημειωθεί ότι η χρήση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των δοκιμαστικών στοιχείων κυκλοφορίας είναι η κατάθεση λεπτομερούς περιγραφής του εγκεκριμένου ερευνητικού έργου (τίτλος, αντικείμενο, στόχοι, διάρκεια κ.λπ.) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του οποίου τίθεται σε δοκιμαστική κυκλοφορία το ερευνητικό όχημα, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης καθώς επίσης και η παρουσίαση δοκιμαστικών σεναρίων κυκλοφορίας του ερευνητικού οχήματος.

Παράλληλα με την ίδια απόφαση, τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες για τη δοκιμαστική κυκλοφορία κάθε οχήματος προς πώληση με σκοπό να τερματιστεί η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία τους, όπως επισημαίνεται.

Τι αλλάζει με τις πινακίδες ΔΟΚ
Ετσι πλέον άδεια και πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας εκτός των ερευνητικών κέντρων, χορηγούνται και στο όνομα:

-Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.
-Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους.
-Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη.
-Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων η μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον διαθέτουν μόνιμη επαγγελματική στέγη.
-Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων – τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας στο όνομα των εμπόρων.

Στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των όρων και προϋποθέσεων για τη δοκιμαστική δημόσια κυκλοφορία των υπόψη αυτοκίνητων οχημάτων, αυτή πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στην περίπτωση δοκιμής προς πώληση των οχημάτων, πάντοτε παρουσία του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού ή προσώπου που τελεί σε σχέση εργασίας με τους υπόψη δικαιούχους ή τον δικαιούχο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τα δικαιούμενα πρόσωπα προκειμένου να διενεργηθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευής ή τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ.

Η δημόσια κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα προς το συνεργείο ή το ΚΤΕΟ και την επιστροφή αυτών μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, γεγονός που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο (π.χ. τιμολόγιο).

Η δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο επιβαίνων φέρει συμπληρωμένο το «Έντυπο Κυκλοφορίας ΔΟΚ» και ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος που φέρει στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.), επιβάλλονται κατά του παραβάτη οι προβλεπόμενες κυρώσεις και συγκεκριμένα πρόστιμο 200 ευρώ και ποινή φυλάκισης από 1 έως και 6 μήνες.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το