Τοπικά

Xρ. Μπουκώρος: Ψηφίζεται σημαντική ρύθμιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Πηλίου

Πλήθος επιχειρήσεων του Πηλίου, όπως η Ζαγορίν, η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου – Β. Σποράδων, πλήθος παραδοσιακών ελαιοτριβείων, αλλά και επιχειρήσεις τοπικών και φυσικών παραγόμενων προϊόντων της περιοχής του Πηλίου, βρίσκουν επιτέλους τον δρόμο της αδειοδότησης και των επενδύσεων τους, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Μαγνησίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος . Ξεμπλοκάρουν έτσι υποθέσεις που εκκρεμούσαν την τελευταία 5ετία, μετά από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάργηση των ορίων οικισμών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Πηλίου.
Το αγωνιώδες αίτημα, που έθεταν επιτακτικά οι παραγωγικοί φορείς του Πηλίου, βρίσκει την επίλυσή του, καθώς το περιεχόμενο της τροπολογίας που είχε προτείνει και είχε επιδώσει στον πρώην υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά τον περασμένο Ιανουάριο ο βουλευτής, ενσωματώθηκε αυτούσιο ως άρθρο υπουργικής τροπολογίας, η οποία ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, με την υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε δεκτή από την Ολομέλεια της Βουλής η διάταξη που αφορά στη συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου, τροποποιώντας την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 Προεδρικού Διατάγματος «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και εις την περιοχήν των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων εντός των οποίων ανήκουν αυτοί, (ΦΕΚ 374/Δ/1980)».
Σύμφωνα, λοιπόν, με την διάταξη που τίθεται προς ψήφιση, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 Π.Δ. (Δ’ 374) το οποίο ορίζει τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και φυσικά παραγόμενων προϊόντων της περιοχής, εφαρμοζόμενων των όρων δόμησης του άρθρου 1 του από 24.5.1985 Π.Δ. (Δ΄270)».

Πρόκειται για περιεχόμενο πανομοιότυπο με εκείνο της βουλευτικής τροπολογίας που είχε προτείνει ο Χρήστος Μπουκώρος στον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά, συνεχίζοντας τους μήνες που μεσολάβησαν τις διαρκείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι λοιπόν, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται στο Πήλιο (ελιές, φρούτα, καρποί, βότανα, μέλι, ξυλεία, πέτρα Πηλίου κλπ) και αφορούν σε παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, διαφοροποιούνται από τη «βιομηχανική δραστηριότητα» και πλέον αντιμετωπίζονται ως άμεσα συνδεόμενες με την οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της περιοχής. Με αυτόν τρόπο, αξιοποιούνται προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, προερχόμενα από παραδοσιακές καλλιέργειες ή και φυσικά παραγόμενα προϊόντα της περιοχής του Πηλίου, χωρίς να υπάρχουν τα κωλύματα που δημιουργούσε το Προεδρικό Διάταγμα Πηλίου, σταματώντας την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
Ήδη εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων του Πηλίου ευχαρίστησαν τηλεφωνικά τον Χρήστο Μπουκώρο για τις διαρκείς και μεθοδικές του προσπάθειες, οι οποίες έφεραν θετικό αποτέλεσμα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το