Τοπικά

Βόλος:Αναζητούν οφειλέτες «κόκκινων δανείων»

Σε αναζήτηση οφειλετών «κόκκινων δανείων» αγνώστου διαμονής προβαίνουν τράπεζες και εταιρίες, στις οποίες έχουν αναθέσει τη διαχείριση των απαιτήσεων αυτών (funds), προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματά τους ή να προβούν σε ρυθμίσεις, βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Η «Θ» δημοσιεύει σήμερα 16 ανακοινώσεις γνωστού δικαστικού επιμελητή του Βόλου, με τις οποίες τράπεζες και fund αναζητούν τον τόπο διαμονής οφειλετών, τα δάνεια των οποίων έχουν «κοκκινίσει». Πρόκειται για οφειλέτες ποσών, που αρχίζουν από 19.000 ευρώ περίπου και φθάνουν μέχρι και τις 70.000 και αφορούν δάνεια που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Οι τράπεζες μέχρι σήμερα υποχρεώνονταν να «ξεσκονίζουν» αρχεία από τα υποθηκοφυλακεία, μέσω μιας διαδικασίας που κάθε άλλο σε οργανωμένη αγορά παραπέμπει. Ξεκινώντας από τον τόπο διαμονής του οφειλέτη, ακολουθούσαν τη διαδρομή του τόπου καταγωγής, στην προσπάθειά τους να διαπιστώσουν την πραγματική περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και φυσικά να τον βρουν. Η έλλειψη στοιχείων τις υποχρεώνει να απευθύνονται δημοσίως μέσω των ΜΜΕ, εντύπων και ηλεκτρονικών, προκειμένου να βρουν τον τόπο διαμονής των οφειλετών. Αντίστοιχα, ένδεια στοιχείων υπάρχει και για τα ίδια τα ακίνητα λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων όπως το κτηματολόγιο. Τα ακίνητα που αποκτώνται μέσω πλειστηριασμών επιβαρύνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με μικρές ή μεγάλες παραβάσεις και με βάση τον νόμο θα πρέπει πρώτα να «τακτοποιηθούν» για να μπορέσουν να πωληθούν. Οι τράπεζες και τα fund αναζητούν τους οφειλέτες των «κόκκινων δανείων» και στον Βόλο, με βάση αποφάσεις του Πρωτοδικείου, με τις οποίες οι ενάγουσες ζητούν να γίνουν δεκτές οι αγωγές τους και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά, πλέον συμβατικών τόκων υπερημερίας από την επομένη ημερομηνία της κοινοποίησης των εξώδικων καταγγελιών, με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2601/1998, μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, διαφορετικά από την επομένη της επίδοσης των αγωγών μέχρι την εξόφληση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας. Οι επιδόσεις των δικογράφων αγνώστου διαμονής γίνονται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες οι οφειλέτες

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το