Τοπικά

Βιώσιμη γαλάζια οικονομία σε αλιευτικές ζώνες Αλμυρού

Στο «Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις αλιευτικές ζώνες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας» θα συμμετάσχει ο Δήμος Αλμυρού, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Βαγ. Χατζηκυριάκος. Οι προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης είναι οι Δημοτικές Κοινότητες Ευξεινούπολης, Σούρπης, Αμαλιάπολης, Αχιλλείου, Πλατάνου και Πτελεού.

Να αναφερθεί ότι σχετική απόφαση θα ληφθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, με τον κ. Χατζηκυριάκο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύουμε και αξιοποιούμε την περιοχή μας ενθαρρύνοντας μια βιώσιμη οικονομία σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές».
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ) και Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ ΑΕ) διεκδίκησαν τη χρηματοδότηση στρατηγικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης» του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027 σύμφωνα με την 1791/07-09-2023 (ΦΕΚ 5462/Β/2023) πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Περιοχή παρέμβασης είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας. Οι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 αφορούν σε:
-Αύξηση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στοχευμένων περιοχών με γνώμονα τη γαλάζια ανάπτυξη και την ανάπτυξη μηχανισμών διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο.
-Προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού του τοπικού παραγωγικού συστήματος με την ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής στη βάση της έξυπνης εξειδίκευσης.
-Ενδυνάμωση της νησιωτικής και παράκτιας επιχειρηματικότητας και των τοπικών
συνεργατικών σχημάτων.
-Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα.

Δράσεις χρηματοδότησης
Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
-Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και έργα συνεργασίας.
-Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία.
-Εισαγωγή καινοτομίας, ορθών πρακτικών ή/και υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.
-Παρεμβάσεις και έργα για την αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας των περιοχών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσω χρήσης ΤΠΕ, της ανάπτυξης του επιπέδου υγείας και εκπαίδευσης, κ.λπ.
-Δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας των φύλων, της άρσης των αποκλεισμών και της παροχής ίσων ευκαιριών.
-Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή
αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές.
-Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων που συνδέονται με το Natura 2000.
Δικαιούχοι είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, δημόσιοι φορείς, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού ή κοινωνικού τομέα που εδρεύουν ή / και δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 400.000€ ανά πράξη, ενώ για άυλες ενέργειες, μικρές προμήθειες ή άλλες συναφείς ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 60.000€.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το