Ελλάδα

Τροπολογία του υπ. Παιδείας για Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

newego_LARGE_t_1101_105516_type13145

Σε διαβούλευση τέθηκε τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που αφορά σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Η τροπολογία θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Με την τροπολογία, διευθετούνται θέματα τα οποία αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης – και σύμφωνα με το υπουργείο, «εκσυγχρονίζει το θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και προωθεί τις αρχές της συνεκπαίδευσης και του σχολείου για όλους».

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της, ρυθμίζεται μια εκκρεμότητα σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Επίσης, έχοντας ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό της ΕΑΕ «ως αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι ως ένα αυτόνομο παράλληλο σύστημα δομών», καθορίζονται για όλους τους κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Επίσης καταργούνται διατάξεις που διαχώριζαν τους εκπαιδευτικούς, με τη δημιουργία διαφορετικών κλάδων. Έτσι, καταργούνται οι κλάδοι με το συνοδευτικό κωδικό «.50», καθώς σύμφωνα με το υπουργείο, η ύπαρξη δύο διαφορετικών κλάδων με το ίδιο βασικό πτυχίο «έχει ως αναγκαία συνέπεια την αποτροπή ένταξης σε κλάδο που επιβάλλει τον περιορισμό σε ένα τύπο σχολείων».

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ, των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 (νηπιαγωγοί) και ΠΕ70 (δάσκαλοι) με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, σε ισότιμη βάση με τους κλάδους εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61 (νηπιαγωγοί ΕΑΕ) και ΠΕ71 (δάσκαλοι ΕΑΕ). Κατά συνέπεια, θα μπορούν να έχουν οργανική θέση στην ΕΑΕ και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, που έχουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

Περαιτέρω, κατοχυρώνεται η δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, από δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και το αντίστροφο, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής τοποθέτησης σε θέσεις ΕΑΕ εκπαιδευτικών με εμπειρία ή λιγότερα προσόντα στην ΕΑΕ, για να εξυπηρετούνται άμεσα οι ανάγκες των μαθητών και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δομών ΕΑΕ.

Εξάλλου, με την τροπολογία του υπουργείου μεταβάλλεται το σύστημα της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την ενοποίηση υφιστάμενων τύπων σχολικών μονάδων παροχής της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης, καθιερώνεται το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και ανανεώνεται η δομή των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, με το νέο τύπο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, προσαρμόζεται η φοίτηση στα πλαίσια της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα ισχύοντα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δηλαδή, στις τέσσερις τάξεις του Γυμνασίου, προβλέπεται η εφαρμογή του προγράμματος του Γυμνασίου Γενικής Εκπαίδευσης, εμπλουτισμένο με δραστηριότητες προ-επαγγελματικής ετοιμότητας, και στις τέσσερις τάξεις του Λυκείου προβλέπεται η εφαρμογή του προγράμματος του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Οι κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, για τη βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων, στο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3213
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το