Τοπικά

Την «πόρτα» του Νοσοκομείου πέρασαν σε ένα χρόνο 3509 περιστατικά που συσχετίστηκαν με τη ρύπανση στο Βόλο

Βιομηχανία, εστίαση-θέρμανση και κυκλοφοριακό οι μεγάλες «πληγές»

Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΟΛΒ και Χαλυβουργία δεν δέχτηκαν επιστημονικές προτάσεις

Τα παιδιά είναι τα μεγάλα «θύματα» της αέριας ρύπανσης στο Βόλο και χθες στο πλαίσιο του συνεδρίου πνευμονολογίας παρουσιάστηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γιώργο Σαχαρίδη και τον καθηγητή κ. Γουργουλιάνη , ο συσχετισμός της ρύπανσης με τα περιστατικά που εισάγονται στο Νοσοκομείο. Τα στοιχεία και οι αριθμοί που σοκάρουν είναι ο « καθρέφτης» της καθημερινότητας που βιώνουν οι πολίτες με την υγεία τους να βρίσκεται σε διαρκή επιβάρυνση.
Βιομηχανία, θέρμανση -εστίαση και κυκλοφοριακό επιμερίζονται το ίδιο βάρος επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας και η επιστημονική ομάδα κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου που αφορά της διασφάλιση της υγείας.

Μεταξύ άλλων απαιτείται εγκατάσταση δικτύου μετρητών σε Αγριά, Άγιο Γεώργιο και Βελεστίνο, εκεί δηλαδή που είναι εγκατεστημένες ΑΓΕΤ και Χαλυβουργία. Επίσης προτείνεται εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών (BATs) προτεινόμενων από την ΕΕ για την βελτίωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος στην ΑΓΕΤ, αλλαγή και επανασχεδιασμός δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ, δεντροφυτεύεις, αλλαγές στους φωτεινούς σηματοδότες και ενημερωτικές πινακίδες για το κοινό από τον Δήμο Βόλου.

Η επιστημονική ομάδα ανέφερε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Οργανισμός Λιμένα Βόλου και Χαλυβουργία δεν δέχτηκαν τις προτάσεις τους

Την έρευνα εκπόνησαν η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο καθώς συνδέει τα περιστατικά ρύπανσης με τους ασθενείς που προσέρχονται την επόμενη ή τις επόμενες μέρες με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων των μικροσωματιδίων PM2.5 από το Δίκτυο των 12 Μετρητών του GreenYourAir και η καταγραφή περιστατικών από το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μέσω της εφαρμογής GreenYourAir Application. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 10.500.000 στοιχεία για την εξαγωγή των τελικών δεδομένων για την δωδεκάμηνη περίοδο από 01/03/2019 έως και 29/02/2020.
Ο μέσος όρος για την δωδεκάμηνη περίοδο από 01/03/2019 έως και 29/02/2020 ανήλθε στα επικίνδυνα μικροσωματίδια pm2,5 είναι 30.03 μg/m³, ενώ το ετήσιο όριο PM2.5 με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 10.00 μg/m³ και το ετήσιο όριο PM2.5 με βάση την Ελληνική Νομοθεσία είναι 25.00 μg/m³. Δηλαδή τα επ8ικίνδυνα σωματίδια ξεπερνούν τα όρια της Νομοθεσίας.
Ο αριθμός των ημερών που η μέση ημερήσια τιμή των PM2.5 ήταν πάνω από τα 25.00 μg/m3 (ημερήσιο όριο με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) είναι ίσος με 178 που αντιστοιχεί στο 48.68% του χρόνου. Ο μέσος όρος υπερβάσεων ανά μήνα ήταν 15 ημέρες.
Οι μεγαλύτερες υπερβάσεις σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2019, τον Απρίλιο του 2019, τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020.
Τον Μάρτιο του 2019 συνολικά έγιναν συνολικά εξετάσεις σε 676 περιστατικά, τον Απρίλιο του 2019 σε 580 άτομα, τον Μαϊο σε 544, τον Ιούνιο σε 478, τον Ιούλιο 419, τον Αύγουστο 402, τον Σεπτέμβριο 443, τον Οκτώβριο 620, το Νοέμβριο 563, τον Δεκέμβριο 624, τον Ιανουάριο του 2020 761 και τον Φεβρουάριο 820.

Η συσχέτιση της ρύπανσης με τα επείγοντα της παιδιατρικής
Σε σύνολο 366 ημερών έρευνας ο αριθμός εισαγωγών για διάφορες ασθένειες ήταν 4271. Το 32,43% , δηλαδή 2376 παιδιά συσχετίστηκαν με τις ημέρες που τα επικίνδυνα μικροσωματίδια ήταν άνω των 25mg3
Συσχέτιση PM2.5 με τα Επείγοντα Περιστατικά της Παθολογικής Κλινικής
Σε 2084 περιστατικά, τα 1133 συσχετίστηκαν με εισαγωγές όταν τα μικροσωματίδια ηταν πάνω από τα όρια. Δηλαδή ποσοστό 25,83%.

Οι πηγές χωρίστηκαν σε 5 βασικές κατηγορίες με βάση την
γεωγραφική τους κατανομή:
Ρύπανση που προκαλείται μέσα στην πόλη του Βόλου, μεταφερόμενη ρύπανση από τον Βορρά, μεταφερόμενη ρύπανση από την Ανατολή, μεταφερόμενη ρύπανση από τον Νότο, μεταφερόμενη ρύπανση από την Δύση.
Γεωγραφικός Επιμερισμός Πηγών

Πόλη του Βόλου:

1) Θέρμανση/Εστίαση και

2) Κυκλοφορία Οχημάτων.

Βορράς:

1) Θέρμανση/Εστίαση και

2) Κυκλοφορία οχημάτων.

Ανατολή:

1) Βιομηχανική Δραστηριότητα,

2) Θέρμανση/Εστίαση, και

3) Κυκλοφορία οχημάτων.

Νότος:

1) Βιομηχανική Δραστηριότητα.

Δύση:

1) Βιομηχανική Δραστηριότητα και

2) Κυκλοφορία Οχημάτων.

Ποια η συμβολή των πηγών της ρύπανσης
Οι πήγες της ρύπανσης χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες με βάση την
προέλευση τους με σχεδόν ισόποσα ποσοστά συμμετοχής :
1) Βιομηχανία ≈ 33%, 2) Θέρμανση/Εστίαση ≈ 33% και 3) Κυκλοφορία Οχημάτων ≈ 33%.

Οι προτάσεις
Οι προτάσεις για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών είναι οι εξής:
Βιομηχανική Ζώνη Βόλου: Εγκατάσταση μετρητών PM2.5 για λεπτομερή επιμερισμό
πηγών της ρύπανσης που έρχεται από δυτικά και δενδροφύτευση με δέντρα που
βελτιώνουν τα επίπεδα των PM2.5.

-Δήμος Βόλου: Ρύθμιση φαναριών για μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης,
δενδροφύτευση με δέντρα που βελτιώνουν τα επίπεδα των PM2.5, εγκατάσταση
ενημερωτικών πινακίδων για την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο.

-Εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών (BATs) προτεινόμενων από την ΕΕ
για την βελτίωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος στην ΑΓΕΤ.

-Αστικά ΚΤΕΛ Βόλου: Επανασχεδιασμό δικτύου, Δημιουργία συστήματος τηλεματικής
σε πραγματικό χρόνο και διάθεση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για να είναι εφικτή η
μετεπιβίβαση με το ίδιο εισιτήριο σε δεύτερο λεωφορείο.

-Εγκατάσταση δικτύου μετρητών σε Αγριά, Άγιο Γεώργιο και Βελεστίνο.

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Οργανισμός Λιμένα Βόλου και Χαλυβουργεία δεν δέχτηκαν τις Προτάσεις, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα.

Ρύπανση και κορωνοϊός
Ο καθηγητής κ. Γουργουλιάνης κ ανέφερε πως την περίοδο της καραντίνας ο κορωνοϊός μείωσε τη ρύπανση κατά 30-40%. Επισήμανε ότι σε περιοχές όπου συγχρωτίζεται ο κόσμος και ταυτόχρονα υπάρχει ρύπανση, εκεί αναπτύσσεται ραγδαία ο ϊός δίνοντας το παράδειγμα του Ισραήλ, του Μιλάνου αλλά και της Κίνας, περιοχές που είναι πυκνοκατοικημένες και ταυτόχρονα «πνίγονται» από τη ρύπανση.

Ο ιατρικός κόσμος του Βόλου που μετείχε στη χθεσινή απογευματινή συνεδρία οπου παρουσιάστηκε η έρευνα για τον συσχετισμό υποδοχής περιστατικών στο Νοσοκομείο του Βόλου , σχετιζόμενα με την αέρια ρύπανση επιβεβαίωσε χθες τα όσα επίσημα καταγγέλλει. Ο κ. Σαχαρίδης τόνισε πως ο Βόλος “βάλλεται” από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα όπου υπάρχουν πηγές ρύπανσης, με τον Βορρά να έχει τη μικρότερη συμβολή, της τάξεως του 3%. Ηδη η ερευνητική ομάδα που έχει εγκαταστήσει 12 σταθμούς μέτρησης στο Βόλο, θα προχωρήσει σε εγκατάσταση σταθμών και στη Βιομηχανική Ζώνη.
Το πρόβλημα υφίσταται και πρέπει να ληφθούν μέτρα, σημείωσε ο αναπληρωτής καθηγητής παρουσιάζοντας τη μελέτη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το