Τοπικά

Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν από τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας

Οι μετακινούμενοι αναπληρωτές από ή προς τις πληγείσες από την κακοκαιρία Daniel περιοχές, για τους οποίους κατ/εξαίρεση, λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης στις κατά περίπτωση Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρόσληψης, δύνανται να παρουσιαστούν επόμενη ημέρα, αμέσως μετά την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης ή της συγκοινωνίας, όπως προβλέπεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι προσωρινοί αναπληρωτές, εφόσον ακόμα δεν ανέλαβαν υπηρεσία, θα πρέπει μέχρι και τη Δευτέρα 11/9/2023 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ ΠΔΕ Πρόσληψης ηλεκτρονικό μήνυμα – δήλωση.

Οι προσωρινοί αναπληρωτές υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία και να παρουσιαστούν μέχρι και τη Δευτέρα 11/9/2023. Κατ’ εξαίρεση, μόνο οι μετακινούμενοι αναπληρωτές από ή προς τις πληγείσες περιοχές, για τους οποίους, λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης στις κατά περίπτωση Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρόσληψης, δύνανται να παρουσιαστούν επόμενη ημέρα, αμέσως μετά την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης ή της συγκοινωνίας.

Οι συγκεκριμένοι προσωρινοί αναπληρωτές, εφόσον ακόμα δεν ανέλαβαν υπηρεσία, θα πρέπει μέχρι και τη Δευτέρα 11/9/2023 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ ΠΔΕ πρόσληψης -μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος- δήλωση με το κείμενο που αναφέρεται στην περίπτωση Β(ii) της ανωτέρω (2) σχετικής εγκυκλίου μας.

Οι προσληφθέντες στις πληγείσες περιοχές αναπληρωτές, οι οποίοι ήδη έχουν παρουσιαστεί και αναλάβει υπηρεσία σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οφείλουν να είναι στη θέση τους με την έναρξη των μαθημάτων. Αντίστοιχα, και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, που μετακινούνται από τις πληγείσες περιοχές, ενημερώνουν σχετικά τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης/ΠΔΕ όπου υπηρετούν, εφόσον έχουν αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, που παρουσιάζονται επόμενη ημέρα λόγω αδυναμίας πρόσβασης ή διακοπής συγκοινωνίας, προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (Δήμο, Λιμεναρχείο κλπ) για τη λήψη της άδειας ανυπαίτιου κωλύματος και τις ανάγκες της μισθολογικής τους κάλυψης.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το