Τοπικά

Τεράστια μείωση της δικαστηριακής ύλης με τον νέο Ποινικό Κώδικα – Για τα επόμενα 2 χρόνια τα δικαστήρια θα είναι άδεια 

Τεράστια μείωση της δικαστηριακής ύλης σε ποσοστό που φθάνει ή και ξεπερνά το 30%, σύμφωνα με υπολογισμούς έγκριτων νομικών, προκαλεί η εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του νέου Ποινικού Κώδικα και των μεταβατικών του διατάξεων.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019, ΦΕΚ 95 Α/11.6.2019) και αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και ειδικότερα σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 469 αυτού, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 περί του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, ρητά ορίζεται ότι στις (νέες) αιτήσεις και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, κατά το άρθρο αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του προσώπου, οι ακόλουθες οφειλές:
-Χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτές προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις. Η μη καταβολή της επιβληθείσας χρηματικής ποινής καταργείται πλέον ως αυτοτελές αδίκημα, καθώς δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 80 του νέου Ποινικού Κώδικα, το δικαστήριο μαζί με τη χρηματική ποινή ορίζει ποινή στερητική της ελευθερίας, η οποία θα πρέπει να εκτιθεί από τον καταδικασθέντα, εάν δεν καταβάλλεται η χρηματική ποινή.
-Χρέη που προέρχονται από τα φορολογικά αδικήματα, μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.
Σύμφωνα με Βολιώτη έγκριτο νομικό τα αδικήματα των χρεών προς το Δημόσιο θα δικάζονται πλέον ως βασικά αδικήματα φοροδιαφυγής και όχι όπως προηγουμένως, με συνέπεια η μείωση της δικαστηριακής ύλης να φθάνει το 20% του συνόλου των ποινικών υποθέσεων.

Το άρθρο 464
Περαιτέρω μείωση της δικαστηριακής ύλης αναφορικά με τις ποινικές υποθέσεις υφίσταται επίσης με την εφαρμογή του άρθρου 464 του νέου Ποινικού Κώδικα (Γ’ Βιβλίο μεταβατικές διατάξεις).
Το άρθρο 464 του νέου Ποινικού Κώδικα ορίζει πως «εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα, ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση, δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ότι επιθυμεί την πρόοδό τους».
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, για όσα αδικήματα δεν απαιτείτο έγκληση με τον προηγούμενο κώδικα, καθώς διώκονταν αυτεπαγγέλτως, αλλά με τον νέο μετατράπηκαν σε κατ’ έγκληση διωκόμενα, ο δικαιούμενος πρέπει εντός τετραμήνου από την 1η Ιουλίου 2019, να υποβάλει σχετική δήλωση για την πρόοδο αυτών των αδικημάτων. Άλλως, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών, θα θεωρηθεί ότι εξαλείφεται το αξιόποινο. Τα αδικήματα αυτά που διώκονται κατ’ έγκληση, ενώ πριν αυτεπαγγέλτως, είναι τα εξής:
386 παρ. 1: πλημμεληματική απάτη, 386Α παρ. 1§2: απάτη με υπολογιστή πλημμεληματική και κακουργηματική, 387: απάτη μικρής αξίας, 389: απατηλή πρόκληση βλάβης, 390 παρ. 1 εδ. α’: πλημμεληματική απιστία, 394: αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 397: καταδολίευση δανειστών, 404: τοκογλυφία,
337 παρ. 4: προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, 343 περ. α§β: κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, 358: παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και 375 παρ. 1§2: πλημμεληματική και κακουργηματική υπεξαίρεση.
Για τα παραπάνω αδικήματα πρέπει έως και την 1η Νοεμβρίου 2019 να υποβληθεί δήλωση από τους εμπλεκόμενους για την πρόοδο της διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση τα δικαστήρια θα διαπιστώνουν την εξάλειψη του αξιοποίνου.
Σύμφωνα με τον ίδιο έγκριτο Βολιώτη νομικό, τα αδικήματα αυτά υπολογίζονται σε ένα 10% της συνολικής ποινικής δικαστηριακής ύλης, ενώ αν συνυπολογιστούν και τα πταίσματα που αφαιρούνται πλέον στο σύνολό τους, τότε, όπως αναφέρει γνωστός Βολιώτης δικηγόρος, «για τα επόμενα δύο χρόνια τα δικαστήρια θα είναι άδεια».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το