Τοπικά

Τα κριτήρια για την επιλογή παιδιών στους σταθμούς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής, αναφορικά με την επαναξιολόγηση των επανεγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων για την εισαγωγή παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, το σχολικό έτος 2020-2021.
Παράλληλα εγκρίθηκαν και τα κριτήρια για την επιλογή των αιτήσεων προς εγγραφή. Τα κριτήρια για την επιλογή των παιδιών, εφόσον υπάρχει κενή θέση για την ηλικία του παιδιού στον παιδικό σταθμό που επιθυμεί ο γονέας, ορίστηκαν ως εξής: 15 μόρια για οικογενειακό εισόδημα από 0 έως 9.000 ευρώ, 10 μόρια για εισόδημα από 9.001 έως 35.000 ευρώ, 5 μόρια για εισοδήματα από 35.001 και πάνω. Επίσης, αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση 40 μόρια ορίστηκαν για την επανεγγραφή νηπίου, 4 μόρια για οικογένειες με δύο ανήλικα τέκνα, 6 μόρια για τρία ανήλικα τέκνα και 10 μόρια για οικογένειες με 4 ανήλικα τέκνα. 10 μόρια λαμβάνουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, 5 μόρια αν μέλος της οικογένειας έχει αναπηρία άνω του 67%, 5 μόρια για παιδί διαζευγμένων, 5 μόρια αν υπάρχουν αδέρφια, που φιλοξενούνται για το σχολικό έτος 2019-2020 σε παιδικό σταθμό, 5 μόρια για το στρατιωτικό προσωπικό. Επίσης οι οικογένειες με εργαζόμενους και τους δύο γονείς θα έχουν 30 μόρια, 15 με έναν γονέα εργαζόμενο και 5 μόρια, αν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας, η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος και τη θέση θα καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό. Μόρια επανεγγραφής θα λάβουν μόνο τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν μέσω μοριοδότησης στις δομές κατά το προηγούμενο έτος, ενώ δεν θα λάβουν μόρια επανεγγραφής τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το