Τοπικά

ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας : Η προστασία του περιβάλλοντος κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον της ανθρωπότητας

Η κλιματική κρίση και τα οικολογικά αδιέξοδα είναι εδώ, τα ζούμε, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και η αμφισβήτησή τους πλέον θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα οικοσυστήματα αλλά και την ανθρώπινη ύπαρξη.
Η περιβαλλοντική επιβάρυνση και αδικία επιτείνεται από τη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική κρίση. Τα συμπτώματα είναι εμφανή: γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο και την εκμετάλλευση ενεργειακών, ορυκτών και άλλων φυσικών πόρων, υφαρπαγή κοινών και δημόσιων αγαθών, υποβάθμιση φυσικών περιοχών, αποκλεισμός ολοένα και μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού από τα βασικά αγαθά αλλά και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
Οι ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΝΔ επιβάλλουν ένα μοντέλο «ανάπτυξης» που προωθεί τα κέρδη της οικονομικής ολιγαρχίας εις βάρος του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και αναθέτουν την προστασία του περιβάλλοντος εξ’ ολοκλήρου στους μηχανισμούς της αγοράς και στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πρόκειται για πολιτικές επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.
Όμως, το παρόν αλλά και το μέλλον μπορούν να αλλάξουν μόνο με ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη λίγων ιδιωτών. Ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στην κυκλική οικονομία, στην ανακύκλωση και επανάχρηση απορριμμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κλάσματος που μπορεί να παραμείνει για την μη επιλέξιμη προοπτική καύσης. Μπορούν να αλλάξουν μέσα από τη δράση των ενεργών πολιτών, των περιβαλλοντικών κινήσεων, της επιστημονικής κοινότητας μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Και με τη συγκρότηση ενός πόλου προόδου, για την εφαρμογή ενός δίκαιου, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, μοντέλου στην ελληνική οικονομία, που θα δημιουργήσει μακροχρόνια απασχόληση και ευημερία. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, είναι αναγκαία η σύγκρουση με τις πολιτικές και τις λογικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην οικονομική και παράλληλα οικολογική κρίση.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η περιβαλλοντική πολιτική έχει σαφές κοινωνικό αντίκτυπο, είναι καθοριστικής σημασίας και διαπερνά όλες τις υπόλοιπες πολιτικές που ακολουθεί η χώρα. Ως εκ τούτου, ο αγώνας για την πρόοδο, τη δημοκρατία και τη βιωσιμότητα συμπορεύεται με τους αγώνες για το περιβάλλον.
Καθοριστικής σημασίας είναι και η αντιμετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στο Βόλο. Με δεδομένο ότι όλες οι επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν την υψηλή αέρια ρύπανση και τις σοβαρές επιπτώσεις της στην υγεία των συμπολιτών μας. Αέρια ρύπανση η οποία είναι πολυπαραγοντική (οφείλεται σε βιομηχανικές μονάδες, στο κυκλοφοριακό, στην χρήση καυστήρων θέρμανσης, στους σταθμούς φορτοεκφόρτωσης στο λιμάνι κλπ) και απαιτεί άμεσα μέτρα αντιμετώπισης από την πλευρά των αρμόδιων αρχών (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Βόλου, Υπουργείο Περιβάλλοντος).
Μέτρα που η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα έπρεπε να έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια. Αντιθέτως, άρχισε να αντιδρά πρόσφατα μετά τις συνεχείς κινητοποιήσεις φορέων και πολιτών στην περιοχή. Έδειξε ολιγωρία στην διαδικασία ελέγχων, στην ανάπτυξη ελεγκτικών μηχανισμών και σταθμών ελέγχου (εκτός από pm 2,5 και pm 10) στην εφαρμογή όλων των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων και της χρήσης καυσίμων από αυτές (ΑΓΕΤ, RDF, pet-coce κ.α.), και επιχείρησε να συγκαλύψει αρνητικές εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ).
Ο αγώνας της κοινωνίας και η συσπείρωση των δυνάμεων της προόδου επιβάλλεται να ενταθεί για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης και επιπλέον για να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής (που σε όλα τα θέματα ρύπανσης είναι θεατής) για κατασκευή εργοστασίου παραγωγής SRF που εναρμονίζεται με τη λογική της ΝΔ για προώθηση του μοντέλου καύσης σκουπιδιών αντί της ανακύκλωσης-επανάχρησης-κυκλικής οικονομίας. Μοντέλο που προωθεί την καύση σκουπιδιών επιτείνοντας το πρόβλημα της αέριας ρύπανσης στην πόλη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το