Τοπικά

Συνεργασία Μουσικού Σχολείου με το ΕΚΠΑ

 

Το Μουσικό Σχολείο Βόλου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Pulchra» (Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation).
Είναι Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιστήμη μαζί και για την Κοινωνία» (HORIZON 2020) και στον ειδικότερο άξονα «Open Scooling». Έχει ισχυρή σύνδεση με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals). Θέμα του προγράμματος είναι «Επιστήμη στην Πόλη» (Science in the City) με ειδικότερο θέμα «Οι πόλεις ως αστικά οικοσυστήματα» την εποχή της κλιματικής αλλαγής.
Οι πόλεις επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (λ.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, θερμική επιβάρυνση και καύσωνες), αλλά και συμβάλλουν σε αυτή μέσα από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (μεταφορές, ενέργεια, κτιριακό περιβάλλον).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (2017) έως το έτος 2030, το 75% (κατά μέσο όρο) των Ευρωπαίων θα ζει σε πόλεις. Ως αποτέλεσμα της αστικοποίησης, αναπτύσσονται διάφορα περιβαλλοντικά, κλιματικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιστήμη μαζί και για την Κοινωνία», κατά την ανοικτή σχολική εκπαίδευση (open schooling), τα σχολεία σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους γονέων, κ.ά. εξετάζουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινής ζωής στις πόλεις και συμβάλλουν στην προώθηση της εκπαίδευσης στις επιστήμες (science education) προς όλους τους πολίτες.
Το σχολείο μας είναι ένα από τα 5 σχολεία της Ελλάδας που επελέγησαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Pulchra. Συνολικά στο πρόγραμμα μετέχουν 50 σχολεία από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τη φετινή χρονιά, οι μαθητές μας στο πλαίσιο του προγράμματος μελέτησαν το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (Urban Heat Island) των χαρακτηριστικών της, των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνισή της, αλλά και των τρόπων μείωσης των επιπτώσεών της, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές.
Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν, ενημερώθηκαν, μέτρησαν και μελέτησαν τη θερμική συμπεριφορά διαφόρων υλικών που συναντώνται στον αστικό ιστό.
Πιο συγκεκριμένα ομάδα διδασκόντων και ερευνητών από το τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Καρτάλη επισκέφθηκαν το σχολείο μας, ευαισθητοποίησαν και ενημέρωσαν την ομάδα Pulchra του σχολείου για το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, τα υπάρχοντα μοντέλα πρόβλεψης του κλίματος της Γης μεγάλης διάρκειας (20-50 χρόνια), τους μετεωρολογικούς δορυφόρους. EUMESAT και την επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης (δορυφόροι sentinel – φίλτρα συχνοτήτων).
Στη συνέχεια παρουσίασαν το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας, το θερμοκρασιακό προφίλ μιας πόλης, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία των διαφορετικών επιφανειών του αστικού ιστού και ανέλυσαν φωτογραφίες που είχαν ληφθεί με θερμοκάμερα. Τέλος μας ενημέρωσαν για τους τρόπους μείωσης της θερμοκρασίας των πόλεων με νέα υλικά και τεχνολογίες και τη συμβολή των εργαστηρίων του ΕΚΠΑ στον τομέα αυτό.
Μετά την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση, οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της θερμοκάμερας, την οποία και χρησιμοποίησαν στη συνέχεια για να μετρήσουν τις επιφανειακές θερμοκρασίες διαφόρων υλικών στον προαύλειο χώρο του σχολείου. Επέλεξαν τα σημεία μέτρησης, τα υλικά, το πλήθος των μετρήσεων και κατέγραψαν συστηματικά τις μετρήσεις τους. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, επεξεργάστηκαν και ανέλυσαν τα δεδομένα των μετρήσεων, έβγαλαν συμπεράσματα και πρότειναν λύσεις αντιμετώπισης του φαινομένου.
Επίσης, τον Μάιο, πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον δράση στο χώρο του σχολείου, δυστυχώς όχι τόσο ευρεία όσο θα επιθυμούσαμε, λόγω συνθηκών πανδημίας, όπου φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αφού ευαισθητοποίησαν μαθητές μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και χρήσης νέων τεχνολογιών τους κάλεσαν να συμμετάσχουν σε έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένουμε να αξιολογήσουμε. Ήταν μια δράση σύνδεσης της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος PULCHRA του σχολείου μας με πολλαπλά οφέλη για το σχολείο μας.
Το υλικό που παράχθηκε από όλες τις δραστηριότητες (φωτογραφίες, βίντεο, ερευνητική εργασία: παρουσίαση-συμπεράσματα) αναρτήθηκε στην αντίστοιχη πλατφόρμα και είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο
https://platform.pulchra-schools.eu/project/smart-cities/.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το