Τοπικά

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή

Με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει μεθαύριο Δευτέρα 10 Ιουλίου (1 μ.μ.) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Μεταξύ άλλων θα ληφθεί απόφαση για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και την έγκριση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων μηχανής καύσης, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης.
Επίσης, θα τεθούν προς έγκριση η υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις Δρόμων Δ.Ε. Βόλου, η υποβολή πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών, η τροποποίηση της με αριθμό 275/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στο έργο «Μετατροπή του Εκθεσιακού-Αθλητικού κέντρου σε συνεδριακό κέντρο και η υποβολή πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου έτους 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 39.975,48 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το