Τοπικά

Σύμβαση για δημιουργία δικτύου μονοπατιών στο Νότιο Πήλιο

 

Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) για την σύνταξη και θεώρηση μελέτης με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Νοτίου Πηλίου», ως αυτή (η Προγραμματική Σύμβαση) αποτυπώνεται στο Σχέδιο που επισυνάπτεται, αποφάσισε στην προχθεσινή συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Νοτίου Πηλίου.
Ως αμοιβή για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε ορίζεται στο ποσό των 10.788 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με την εισήγηση, Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αναφερόμενης πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: i) τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, ii) τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών και iii) τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών. Η χρηματοδότηση των επιλεχθεισών προτάσεων θα γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νοτίου Πηλίου, η συμμετοχή του δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER (CLLD/LEADER 2023-2027) του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ΑΕ («ANΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛIOY AE») και ορισμός εκπροσώπων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση, αποφασίστηκε η μεταβίβαση/εκχώρηση στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER (Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER), των αρμοδιοτήτων εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίησή του. Η σύνθεση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER απαρτίζεται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών/περιβαλλοντικών συμφερόντων. Για τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER, θα πρέπει οι συμμετέχοντες σ΄ αυτή φορείς να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, ήτοι ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το