Τοπικά

Σύγχρονο λιμενικό χώρο στο Τσιγκέλι Αλμυρού προβλέπει η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Η αναθεώρηση και η επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλμυρού συζητείται την Τρίτη στο δημοτικό συμβούλιο, που προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονου λιμενικού χώρου στο Τσιγκέλι, με χωροθέτηση υποδομών για την εξυπηρέτηση του προβλεπόμενου επιχειρηματικού – βιομηχανικού πόλου, αλλά και για τις δραστηριότητες μεταφόρτωσης σκραπ και ενδεχομένως των εγκαταστάσεων Μαμιδάκη, αλλά σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι «η μεταφορά οχλουσών δραστηριοτήτων από το Λιμάνι του Βόλου, στην περιοχή Τσιγκέλι Αλμυρού, προϋποθέτει τη λειτουργία τους υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και θα πρέπει να συνοδευτεί από παράλληλη βαθμιαία ανάπτυξη σύγχρονου εμπορευματικού λιμενικού κόμβου, συμπληρωματικού με τη λειτουργία του κεντρικού λιμανιού του Βόλου».
Με τη φυγή των οχλουσών δραστηριοτήτων από το Λιμάνι του Βόλου (όπως φορτοεκφορτώσεις μεταλλευμάτων, σιτηρών, χημικών και γενικά των χύδην φορτίων και η σταδιακή απομάκρυνση αυτών με τη μεταφορά τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Τσιγκέλι στον Αλμυρό), θα αποδοθεί ο 1ος προβλήτας (Σιλό), καθώς και οι παλαιές αποθήκες τελωνείου, στις δραστηριότητες της ακτοπλοΐας και της φιλοξενίας κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού.
Στο ΓΠΣ αναφέρεται επίσης, η δημιουργία νέου επιχειρηματικού-βιομηχανικού πόλου στον Αλμυρό και προβλέπεται «ο αποκλεισμός οποιωνδήποτε νέων χωροθετήσεων στην παράκτια ζώνη.

Το Γενικό Πολεοδομικό προβλέπει αθλητικές υποδομές, οι οποίες μπορούν να δώσουν αναπτυξιακό αντίκτυπο και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Οι υποδομές που προτείνεται να κατασκευαστούν είναι εκείνες που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη αθλημάτων θαλάσσης και αναψυχής, στον παραλιακό οικισμό «Χοροστάσι», για χρήση προπονήσεων σε αθλήματα όπως η κωπηλασία, η ιστιοπλοΐα και το θαλάσσιο σκι, καθόσον η περιοχή διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα για τη χρήση αυτή.

Προβλέπει επίσης κατά προτεραιότητα ανάδειξη, σημαντικών στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (Έλος Σούρπης, Βουνά Γκούρας, λίμνες Ζηρέλια), σε συνδυασμό με δράσεις που προάγουν τον οικολογικό τουρισμό.
– Τόνωση των πολιτιστικών πόλων Αλμυρού και Άλου με την εκτέλεση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων.
– Η οικολογική αναβάθμιση του δάσους «Κουρί» και η οργάνωση πόλου επαφής με τη φύση και αναψυχής.
β. Με την προώθηση κατάλληλων δράσεων για τους οικισμούς:
– Βελτίωση της εικόνας του οικισμού Αλμυρού – Ευξεινούπολης, με την ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση του αστικού ιστού και τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομων, σε ολόκληρο το μήκος του παραλιακού μετώπου, από το Έλος Σούρπης μέχρι τα νότια όρια του αεροδρομίου, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων.
– Αναβίωση του εξαιρετικού ενδιαφέροντος παλιού οικισμού του Πλατάνου ως σημαντικού πόλου έλξης και οικιστικού υποδοχέα.
Οι χώροι, τα μνημεία και οι υπαίθριες περιοχές, η προστασία, η ανάδειξη και η προβολή των οποίων απαιτείται να υποστηριχθεί κατά προτεραιότητα με αντίστοιχες δράσεις είναι:
– Το πλέγμα των μνημείων της ευρείας περιοχής της αρχαίας Άλου ενσωματώνοντας και τον χώρο κοντά στην Πλατανιώτικη Μαγούλα και όλες τις πολυπληθείς θέσεις στις υπώρειες της Όθρυος, όπου υπάρχουν σημαντικά κατάλοιπα πολλών περιόδων, από τη Νεολιθική ώς τη Νεότερη.
– Η ζώνη συνδυασμένης προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Όθρυος,
– Η ζώνη αναβάθμισης των στοιχείων της φύσης και του δασικού πλούτου στο τμήμα του Δυτικού Μαυροβουνίου που περιλαμβάνεται στην ενότητα.
γ. Η ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού προβλέπεται στη χωρική ενότητα του Αλμυρού, στις υπώρειες της Όθρυος, στους ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς, όπου η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού ευνοείται από το φυσικό περιβάλλον και το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Νέος επιχειρηματικός πόλος
Στον Αλμυρό απαιτείται η δημιουργία νέου επιχειρηματικού/μεταποιητικού πόλου, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες σήμερα μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στο παραλιακό μέτωπο. Οι κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη της συνδέονται: Με ειδικά μέτρα για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και κυρίως με τη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου της τήρησής τους, με την ενίσχυση των υποδομών, με μέτρα και δράσεις ανάδειξης και προβολής των φυσικών πόρων (Όθρυς) και του σημαντικού πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού για υποστήριξη της βιωσιμότητας των μικρών ορεινών οικισμών. Στην ανάπτυξη θα συμβάλλει και η ορθολογική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

*φωτό αρχείου

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το