Τοπικά

Στατική μελέτη για τη δημιουργία μουσείου αξιοποίησης της Αργούς

Ομάδα εργασίας θα αναλάβει την εκπόνηση στατικής μελέτης κτιριακών έργων για τη δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς.
Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τον πολιτικό μηχανικό – προϊστάμενο του τμήματος Κτιρίων-Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννης Αρέθας και τους πολιτικούς μηχανικούς και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Σωτήρη Δεδούση, Παναγιώτη Γαλανό και Αργουρούλα Τσιώνα. Πρόεδρος στην ομάδα εργασίας ορίστηκε ο κ. Αρέθας.
Έργο της ομάδας είναι να οριστούν τα ελάχιστα παραδοτέα στοιχεία της μελέτης με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών και συγκεκριμένα τα τεύχη (τεχνική έκθεση, υπολογισμοί, προμέτρηση, προϋπολογισμός) και τα κατά περιγραφή σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική), που πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει για την έγκριση της μελέτης.
Ακόμα η ομάδα εργασίας, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, θα υποστηρίζεται και θα συνεπικουρείται σε όλα τα στάδια της μελέτης από εξωτερικό συνεργάτη, στο οποίο θα ανατεθεί η σχετική εργασία. Η ημερομηνία παράδοσης για την εκπόνηση της στατικής μελέτης ορίστηκε σε τρεις μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το