Τοπικά

Σταθμός μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον Βόλο

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας θα παραχωρήσει έναν κινητό σταθμό μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σκοπό τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των μετρήσεων στάθμης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.
Η λειτουργία του σταθμού θα συμβάλλει στην υποστήριξη του μηχανισμού για τον συνεχή έλεγχο και τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών μιας περιοχής στα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού, στη διαρκή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την έκθεσή τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, στην ορθή λειτουργία των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με οφέλη τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την αποδοτικότερη λειτουργία τους.
Το όχημα του κινητού σταθμού μέτρησης με τον πλήρη εξοπλισμό του θα τεθεί στη διάθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα καταρτίζει το πρόγραμμα λειτουργίας του οχήματος του κινητού σταθμού μέτρησης. Στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνονται υπόψη και αιτήματα πολιτών ή αιτήματα που υποβάλλονται στην ΕΕΑΕ και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή αιτήματα άλλων φορέων που υποβάλλονται μέσω της Δικτυακής Πύλης του ΕΠΗΠ, στην οποία και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Το πρόγραμμα αυτό θα καθορίζει την κίνηση του οχήματος εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, η οποία θα καταγράφεται στο σχετικό αναλυτικό ημερολόγιο κίνησης του οχήματος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το