Τοπικά

Σε ρύθμιση οφειλή 33.000 ευρώ από πρόστιμο του πρώην Δήμου Αισωνίας στον ΕΦΚΑ

Το πρόστιμο του πρώην Δήμου Αισωνίας στον ΕΦΚΑ Βόλου αποδέχθηκε με απόφασή της σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Σύμφωνα με την Πράξη Επιβολής Προστίμου από πρώην υπάλληλο του Δήμου Αισωνίας, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 16.826,8€, και μετά την ένσταση που υπέβαλε ο Δήμος Βόλου, και την οποία απέρριψε η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Βόλου με την αριθ.πρωτ.50805/30-06-2021 απόφαση, με την προσθήκη των προσαυξήσεων από το έτος 2006 μέχρι σήμερα το ποσό ανέρχεται στις 33.678,8 ευρώ.
Με την αποδοχή του προστίμου, θα υποβληθεί αίτηση για τη ρύθμιση της οφειλής στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ.

Μία προσφορά για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο
Τα πρακτικά του διαγωνισμού για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου για το 2021, προϋπολογισμού 209.969,2 ευρώ ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία «Καλαμποκάς Κωνστ. Και ΣΙΑ ΟΕ», η οποία περνάει στο επόμενο στάδιο που είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Aναδείχθηκε επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του έργου διαγράμμισης οδικού δικτύου λοιπών δημοτικών ενοτήτων Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης πρότεινε να κατακυρωθεί η σύμβαση στην εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ».
Στο μεταξύ, τους όρους για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες ταφών – εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 32.475,60€ ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή. Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι Εργασίες αφής κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο “Kούκος” της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων.

Διαχειριστικές μελέτες για δημοτικά δάση στον Αγιο Λαυρέντιο και στη Μακρινίτσα
Ακόμη, τους όρους για τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού αναφορικά με τη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού δάσους στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου και του δημοτικού δάσους στην τοπική κοινότητα Μακρινίτσας ενέκρινε επίσης η Οικονομική Επιτροπή. Το προεκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 18.126,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για το δάσος του Αγίου Λαυρεντίου και για το δάσος Μακρινίτσας στις 38.483,98 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το