Τοπικά

Σε κακή συνεννόηση των υπηρεσιών αποδίδει ο Ηλ. Ξηρακιάς το θέμα με τα προνοιακά επιδόματα

ΞΗΡΑΚΙΑΣ

Δεν οφείλεται σε πρόθεση, είτε υπαλλήλου είτε αιρετού, το θέμα με το υπόλοιπο από τα προνοιακά επιδόματα που πρέπει να επιστραφεί στο Υπουργείο, ούτε υπήρξε παρακράτηση του εν λόγω ποσού για την εξυπηρέτηση άλλων υποχρεώσεων του Δήμου. Το θέμα προέκυψε από μη καλή συνεννόηση των Υπηρεσιών της Πρόνοιας και του Ταμείου, και σε καμία περίπτωση δεν αποκρύφτηκε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο τέως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ηλίας Ξηρακιάς, έπειτα από τη χθεσινή αναφορά του δημάρχου στο θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη δήλωσή του ο κ. Ξηρακιάς αναφέρεται επίσης στο χρέος του Δήμου Βόλου, υποστηρίζοντας ότι προέρχεται από τις παρελθούσες υποχρεώσεις των πρώην δήμων που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Βόλου. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών, όπως σημειώνει, περιλαμβάνεται και ποσό 400.000 € που αφορά δύο έργα επί θητείας κ. Καντόλα, στον πρώην Δήμο Αισωνίας, για τα οποία δεν είχαν υπογραφεί συμπληρωματικές συμβάσεις και δεν είχαν πληρωθεί και, πρόσφατα, εκδόθηκε απόφαση για την υπογραφή των συμβάσεων και, συνεπώς, για την πληρωμή τους από το Δήμο Βόλου.

Ειδικότερα, η δήλωση Ξηρακιά έχει ως εξής:

«Το θέμα με το υπόλοιπο από τα προνοιακά επιδόματα που πρέπει να επιστραφεί στο Υπουργείο, εντοπίστηκε στις αρχές του 2014 από την Οικονομική Υπηρεσία, κατά τον εσωτερικό έλεγχο που καθιερώσαμε να διενεργείται, και συγκεκριμένα κατά τη σύνταξη του ισολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Το θέμα, στη συνέχεια, κάθε άλλο παρά αποκρύφτηκε. Ειδικότερα: 1) ο ισολογισμός 2012 και η σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών στην οποία καταγράφηκε το θέμα, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου τα σχετικά έγγραφα επιδόθηκαν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. (συνεπώς και στον κ.Α.Μπατζιάκα, ο οποίος συμμετείχε και στην προηγούμενη σύνθεση του Δ.Σ.). Ο ισολογισμός εξάλλου, στάλθηκε, όπως προβλέπεται, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 2) Όλα τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου και των νομικών του προσώπων, μαζί και τα προαναφερθέντα, παραδόθηκαν επισήμως στη νέα Δημοτική Αρχή, λίγες μόλις μέρες μετά τις δημοτικές εκλογές, και συγκεκριμένα στις 2 Ιουνίου 2014 (αρ. πρωτ. 59539/2-6-2014 εγγράφου, συνημμένο αριθ. 8.α.).

Επειδή προφανώς και υπήρχε αδυναμία του Δήμου να καταβάλει εφάπαξ το ποσό, η λύση που επιλέχθηκε ήταν να συμψηφίζεται σταδιακά, με την τμηματική καταβολή του ανά δίμηνο, όποτε δηλαδή χορηγούνται προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους, και να ζητείται, κάθε φορά, μικρότερο ποσό από το Υπουργείο, μέχρι να συμψηφιστεί ολόκληρο το ποσό. Η εκκρεμότητα αυτή αποτυπώθηκε στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου ως εξής: 1) σε κωδικό του ισολογισμού 2012, ως προεισπραχθέντα επόμενων ετών, και 2) σε κωδικό του προϋπολογισμού 2015, ως οφειλόμενα παρελθόντων ετών.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, το εν λόγω πρόβλημα, το οποίο προέκυψε από μη καλή συνεννόηση δύο Υπηρεσιών, της Πρόνοιας και του Ταμείου, έγινε αντιληπτό από την Οικονομική Υπηρεσία πριν από λίγους μήνες, και κατά κανένα τρόπο δεν οφείλεται σε πρόθεση, είτε υπαλλήλου είτε αιρετού, παρακράτησης του εν λόγω ποσού για την εξυπηρέτηση άλλων υποχρεώσεων του Δήμου.

Επομένως, απορούμε γιατί «παιδεύεται» με τις «έρευνές του», «εδώ κι ένα μήνα», ο κ. Μπατζιάκας, όπως δηλώνει στα ραδιόφωνα της πόλης, δηλητηριάζοντας την κοινή γνώμη και απειλώντας με εισαγγελείς. Το να μη διάβασε τα οικονομικά στοιχεία, είναι κατανοητό. Ας φρόντιζε, τουλάχιστον, να ενημερωθεί για το θέμα από τους υπαλλήλους της Πρόνοιας και της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Όλο αυτό το διάστημα, η Δημοτική Αρχή του κ.Μπέου προσπαθεί, «με νύχια και με δόντια», να ακυρώσει αυτό που και οι πλέον αυστηροί κριτές του έργου της απελθούσας Δημοτικής Αρχής δεν αμφισβητούν: την προσήλωσή της στη νομιμότητα και τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση του δημοτικού χρήματος.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα Δήμο στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με δεκάδες εκατομμύρια χρέη. Με τεράστια προσπάθεια και παρά τη περικοπή των πόρων προς την Τ.Α. κατά 62% και πλέον, κατάφερε να τον κρατήσει όρθιο, να εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις του, να εφαρμόσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και να αποδείξει ότι μπορεί τελικά να υπάρξει δήμος σε πλήρη ρήξη με την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή, την αναξιοκρατία και τις πελατειακές σχέσεις, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία του στους δημότες και στους συναλλασσόμενους μαζί του.

Δεν θα κουράσουμε με αριθμούς. Έχουμε επανειλημμένως δημοσιοποιήσει από πόσα εκατομμύρια χρεών απαλλάχθηκε ο Δήμος Βόλου, στη διάρκεια της σύντομης θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Και πρόκειται για στοιχεία που δεν αμφισβητούνται. Όπως επίσης δεν αμφισβητείται πως ό,τι έχει απομείνει ως χρέος, προέρχεται από τις παρελθούσες υποχρεώσεις των πρώην δήμων που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Βόλου. Για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό 2015 έχει εγγραφεί ποσό 400.000 € που αφορά δύο έργα επί θητείας κ. Καντόλα, στον πρώην Δήμο Αισωνίας, για τα οποία δεν είχαν υπογραφεί συμπληρωματικές συμβάσεις και δεν είχαν πληρωθεί και, πρόσφατα, εκδόθηκε απόφαση για την υπογραφή των συμβάσεων και, συνεπώς, για την πληρωμή τους από το Δήμο Βόλου.

Ωστόσο, όπως επανειλημμένως έχουμε δηλώσει, παρά τα μεγάλα βήματα οικονομικής εξυγίανσης που έγιναν τα τρία αυτά χρόνια, οι πληγές του παρελθόντος εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις οικονομικές αντοχές του Δήμου. Ένας από τους λόγους είναι οι δικαστικές αποφάσεις για παλιές υποθέσεις, κυρίως απαλλοτριώσεων. Κι επειδή ο κ.Μπέος έκανε τόσο θόρυβο για μια κατάσχεση, με βάση δικαστική απόφαση που αφορά απαλλοτρίωση του 2006, σημειώνουμε ότι εμείς διαχειριστήκαμε κατασχέσεις, το ύψος των οποίων συνολικά ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ, χωρίς ποτέ να δημιουργήσουμε επικοινωνιακό θόρυβο και χωρίς να σταματήσουμε να εξυπηρετούμε κανονικά τις υποχρεώσεις του Δήμου.

Αυτό, κατά συνέπεια, που χρειάζεται δεν είναι μια άγονη μάχη εντυπώσεων, αλλά να συνεχιστεί, χωρίς τον οποιοσδήποτε εφησυχασμό, η στενή παρακολούθηση, ο συνεχής έλεγχος και η επανεξέταση όλων των δαπανών που δεν ήταν δυνατό να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε στη διάρκεια της σύντομης θητείας μας, ώστε να μη μπει ο Δήμος και οι δημότες του σε περιπέτειες».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το