Τοπικά

Σε ιδιώτη με 74.400 ευρώ αναθέτει ο Δήμος Βόλου …την προβολή και επικοινωνία των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων!

Η δημοτική αρχή του Βόλου θα λάβει απόφαση στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την εξειδίκευσης πίστωσης με σκοπό την προβολή, επικοινωνία και διαφήμιση ως τουριστικού προορισμού της πόλης του Βόλου, μέσω των εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου, για την περίοδο των Χριστουγέννων 2018 και της Πρωτοχρονιάς 2019».

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με ιδιώτη είναι οι υπηρεσίες για την Προβολή, Επικοινωνία, Διαφήμιση ως τουριστικού προορισμού της πόλης του Βόλου, μέσω των εκδηλώσεων και δράσεων που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Βόλου κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων 2018 και Πρωτοχρονιάς 2019.  Για μπάνερ, τηλεοπτικό σπότ , φυλλάδια και προβολή στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας , θα διατεθούν 74.000 ευρώ.

Δημιουργία SITE
Προβλέπεται η αξιοποίηση του διαδικτύου και ο σχεδιασμός – δημιουργία Ιστοσελίδας, όπου θα προβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του Δήμου Βόλου και ταυτόχρονα θα προωθούνται όλες οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
• Νέα & εκδηλώσεις, Ροή ενημέρωσης για νέα και εκδηλώσεις που αφορούν τη διοργάνωση. Τα νέα και εκδηλώσεις θα ταξινομούνται ανάλογα με το έτος διοργάνωσης ώστε να μπορεί να διατηρείται ιστορικό. Οι ποιο πρόσφατες ανακοινώσεις θα εμφανίζονται και στην αρχική σελίδα. Σε αυτό το σημείο θα αναρτώνται και οι ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις που ολοκληρώνονται.
• Με τα μάτια του φακού θα έχει τη μορφή της βιβλιοθήκης φωτογραφιών η οποία θα μπορεί να συμπληρώνεται.
• Ο Βόλος – Ενότητα η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις επίσκεψης άλλων σημείων της πόλης καθώς και συνδέσμους προς άλλα site του Δήμου που αναφέρονται σε αξιοθέατα της περιοχής.
• Πώς θα έρθετε – χάρτης που θα εμφανίζει τη διαδρομή προς τη διοργάνωση από τις εισόδους της πόλης και πληροφορίες για τα αστικά και άλλους τρόπους πρόσβασης.
• Επικοινωνία.

Social Media
Προβλέπεται η συστηματική παρουσία και προβολή των Χριστουγεννιάτικων και Πρωτοχρονιάτικων δράσεων στα SocialMedia. O ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον δυο (2) μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά προτίμηση Facebook, Instagram, στα οποία θα αναρτεί καθημερινά όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την πόλη του Βόλου. Στόχος της ενέργειας είναι η προβολή τουλάχιστον σε 250.000 χρήστες.
Παραδοτέο: printscreens των καταχωρήσεων από την καμπάνια ενημέρωσης και προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αναφορά για τα στοιχεία επισκέψεων και χρηστών (report).

Πανελλήνια TV
Προβολή των εκδηλώσεων και δράσεων στην πόλη του Βόλου σε πανελλήνια τηλεοπτικά Μέσα, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο των ηλικιακών ομάδων. Το σύνολο των προβολών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 σποτ.

Τοπική TV
Προβολή των εκδηλώσεων και δράσεων στην πόλη του Βόλου σε τουλάχιστον τρία (3) τηλεοπτικά Μέσα της περιοχής Θεσσαλίας, τα οποία θα καλύπτουν επίσης το σύνολο των ηλικιακών ομάδων. Το σύνολο των προβολών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 σποτ.

Τύπος
Προβλέπεται η προβολή των εκδηλώσεων και δράσεων στην πόλη του Βόλου σε τουλάχιστον δυο (2) εφημερίδες του Βόλου, με σκοπό να γνωστοποιηθούν οι σημαντικές δράσεις – εκδηλώσεις του και με κριτήριο την αναγνωσιμότητα. Το ελάχιστο των προβολών απαιτείται να είναι πέντε (5) έγχρωμες κτχ, σύνολο, σε διάσταση 3χ15.

Παραγωγές έντυπων και ηλεκτρονικών υλικών:

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός (1) διαφημιστικού προβολής (τηλεοπτικού σποτ), διάρκειας έως 20sec, σε υψηλή ανάλυση, που θα διανεμηθεί στους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπου και θα μεταδοθεί.
Η δημιουργία του διαφημιστικού υλικού περιλαμβάνει τη δημιουργία σεναρίου καθώς και την παραγωγή τηλεοπτικού σποτ. Το concept θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, ελκυστικό και σύμφωνο με το προφίλ του Δήμου Βόλου.
Προβλέπεται η παραγωγή και διανομή στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, εντύπου flyer, διάστασης Α5, έγχρωμο σε χαρτί illustration 170 gr., εκτύπωση μπρος-πίσω, που θα ενημερώνει για των εκδηλώσεων και δράσεων σε όλη την πόλη του Βόλου, σε ποσότητα 60.000 τεμαχίων.

Δημιουργικό Ενεργειών:
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρουσιάσει στην πρότασή του τουλάχιστον δυο (2) εικαστικές προσεγγίσεις, που προτείνει για το λογότυπο των εορταστικών εκδηλώσεων των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Βόλου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προβεί στο σχεδιασμό του συνόλου των δημιουργικών (υλικών), τα οποία θα εγκρίνονται κάθε φορά πριν την υλοποίηση της κάθε ενέργειας – δράσης από την αναθέτουσα αρχή.
Παραδοτέο: ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των δημιουργικών σε ανοιχτά επεξεργάσιμα αρχεία.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 ΦΠΑ: 14.400,00). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το