Τοπικά

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης Ρομά η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ

Στο πρόγραμμα «CoSpIRom-Common Spaces for Integration of Roma» θα συμμετέχει η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ ως εταίρος, μετά την τελική έγκρισή του για υλοποίηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα με στόχο την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ έχει προϋπολογισμό για την ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ 13.963 ευρώ, εκ των οποίων οι 11.170,80 θα δοθούν ως επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποσό 2.792,70 ευρώ θα καλυφτεί με ιδίους πόρους. Σχετική απόφαση ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ.

Να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα αρχικά απορρίφθηκε λόγω μη επαρκoύς προϋπολογισμού της Ε.Ε. – αν και συγκέντρωσε σχετικά υψηλή βαθμολογία. Μετά από αύξηση του προϋπολογισμού το έργο εγκρίθηκε με τελικό τίτλο «CoSpIRom-Common Spaces for Integration of Roma» και διάρκεια 24 μήνες.
Η ίδια συμμετοχή θα καλυφθεί για την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ από τις ώρες απασχόλησης των μισθωτών που διαθέτει για την υλοποίηση με ίδια μέσα στο έργο.
Η ομάδα έργου αποτελείται από τους Νίκο Αντωνάκη (συντονιστής εταίρου), Σπύρο Ιατρόπουλο (διοικητική υποστήριξη) και Γεωργία Ντόντη (οικονομική διαχείριση).
Ανάλογα με τις δράσεις του έργου θα χρησιμοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις του
παραρτήματος Ρομά Αλιβερίου.
Στις υποχρεώσεις της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η συμμετοχή σε συναντήσεις του Consortium, η εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ένταξης Ρομά και ο συντονισμός της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς ένας πολύ μικρός αριθμός των προγραμμάτων αυτής της κατηγορίας εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου), Ιταλία (University of Pisa, UNIPI), Ρουμανία (West University of Timisoara, WUT).
Στον Βόλο, το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ εστιάζονται στην
ανάδειξη και περαιτέρω προώθηση των άτυπων τοπικών δικτύων θεσμικών φορέων
του Βόλου που προσπαθούν να ενισχύσουν από το 2015 την κοινωνική ένταξη των
Ρομά και ειδικότερα την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το