Οικονομία

Ραβασάκια σε 250.000 επαγγελματίες – Εισφορές σε επικουρικές κι εφάπαξ

Έρχονται τα πρώτα ειδοποιητήρια του επικουρικού υπερταµείου για τις εισφορές 250.000 ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα πρώτα «ραβασάκια» του ΕΤΕΑΕΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισµού την ερχόµενη εβδοµάδα και πιθανότατα εντός των ηµερών: από την Τετάρτη 13 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου. Υπενθυµίζεται πως οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι δεν έχουν λάβει ειδοποιητήρια για τις εισφορές επικούρησης και πρόνοιας ποτέ από το 2017 και εφεξής. Με τις πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις του υπουργείου Εργασίας, το ποσοστιαίο ασφάλιστρο (7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ) αποσυνδέθηκε από το εισόδηµα και πλέον υπολογίζεται για όλους αναδροµικά από 2017 µε βάση τον κατώτατο µισθό.

Οι οφειλές για τα 24 µηνιάτικα του 2017 και του 2018 θα εξοφληθούν σε 36 δόσεις. Συνεπώς, οι µη µισθωτοί θα δουν την άλλη εβδοµάδα για πρώτη φορά τρία ειδοποιητήρια:

Ενα ειδοποιητήριο για τις τρέχουσες εισφορές του Ιανουαρίου 2019 και του Φεβρουαρίου 2019. Οι µεν εισφορές Ιανουαρίου έχουν υπολογιστεί µε βάση τα 586,08 ευρώ (και εµφανίζονται ως αναδροµική οφειλή), ενώ αυτές του Φεβρουαρίου µε βάση τα 650 ευρώ.
Ενα ειδοποιητήριο για την πρώτη δόση από τις 36 οφειλές του 2017
Ενα ειδοποιητήριο για την πρώτη δόση από τις 36 οφειλές του 2018. Το «Εθνος – Συντάξεις και Ασφάλιση» δηµοσιεύει σήµερα δύο ενδεικτικά ειδοποιητήρια στην τελική µορφή τους. Το ένα αφορά στις τρέχουσες εισφορές (οι εισφορές Ιανουαρίου εµφανίζονται ως αναδροµικά) και το άλλο στις 36 δόσεις των οφειλών από το 2018. Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλονται σε µηνιαία βάση, όπως συµβαίνει και µε τον ΕΦΚΑ, µε καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής την τελευταία εργάσιµη του επόµενου µήνα. Από τον επόµενο µήνα (εισφορές Μαρτίου) το ειδοποιητήριο των τρεχουσών εισφορών θα περιέχει τις υποχρεώσεις για ένα µήνα, δηλαδή δεν θα υπάρχουν «αναδροµικά».

Ειδικά για τα πρώτα ειδοποιητήρια, εξετάζεται το ενδεχόµενο τρέχουσες εισφορές και δόσεις οφειλών να καταστούν πληρωτέες µέχρι τα µέσα Απριλίου, δεδοµένου ότι συσσωρεύονται σε µια πληρωµή αρκετές υποχρεώσεις. Οσοι είναι και µισθωτοί Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους αυτοαπασχολούµενους οι οποίοι έχουν και µισθωτή απασχόληση. Σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν θα πρέπει να λάβουν υπόψη το εκδοθέν ειδοποιητήριο, καθώς θα ακολουθήσουν διασταύρωση και εκκαθάριση µε τις εισφορές από τη µισθωτή εργασία, ώστε να εκδοθεί εκ νέου ειδοποιητήριο εφόσον απαιτηθεί. Οι εν λόγω ασφαλισµένοι που είναι και µισθωτοί και αυτοαπασχολούµενοι δεν είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών, καθώς συµπληρώνουν την ελάχιστη εισφορά από τη µισθωτή τους εργασία.

Γι’ αυτό και οι ειδικοί καθησυχάζουν τους παράλληλα απασχολούµενους, συµβουλεύοντάς τους να αγνοήσουν το ειδοποιητήριο του ΕΤΕΑΕΠ και να αναµένουν την τελική εκκαθάριση που θα λαµβάνει υπόψη και τη µισθωτή απασχόληση. Ο υπολογισµός για τις 36 δόσεις των 24 οφειλόµενων µηνών έγινε τελικά µε τον πιο ευνοϊκό τρόπο για τους ασφαλισµένους: Υπολογίστηκε η οφειλή του 12µηνου του 2017 και διαιρέθηκε σε 36 δόσεις. Ακολούθως υπολογίστηκε η οφειλή του 12µηνου του 2018 και διαιρέθηκε σε 36 δόσεις. Η δόση για την επικουρική ασφάλιση «κλειδώνει» στα 13,67 ευρώ τον µήνα για όσους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους έχουν πάνω από 5ετία ασφάλισης.

Αντίστοιχα, η µία δόση για το εφάπαξ (πρόνοια) «κλειδώνει» στα 7,81 ευρώ τον µήνα για όσους ασφαλίζονται για πρόνοια και έχουν πάνω από 5ετία ασφάλισης. Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι σε ασφάλιση επικουρικής και εφάπαξ θα καταβάλλουν κάθε µήνα από τον Απρίλιο και µετά 21,48 ευρώ µηνιαία δόση για τα οφειλόµενα του 2017 και 21,48 ευρώ µηνιαία δόση για τα οφειλόµενα του 2018, σύνολο 42,96 ευρώ τον µήνα για τα χρέη που έρχονται από το την διετία 2017-2018. Αντίστοιχα, όσοι ασφαλίζονται µόνο για επικουρική θα καταβάλλουν δόση 27,34 ευρώ τον µήνα, ενώ όσοι ασφαλίζονται µόνο για πρόνοια θα πληρώνουν 15,62 ευρώ τον µήνα.

Ειδικά οι αυτοαπασχολούµενοι κάτω της 5ετίας, δηλαδή οι νέοι επιστήµονες που αρχίζουν την απασχόλησή τους και έχουν ασφάλιση έως 5 έτη, θα καταβάλλουν εισφορές µε την υποκατώτατη βάση υπολογισµού, δηλαδή το 70% του εκάστοτε κατώτατου µισθού. Αυτό σηµαίνει πως οι οφειλές για το 2017 και το 2018 θα υπολογιστούν σύµφωνα µε σταθερό εισόδηµα 410,25 ευρώ τον µήνα, δηλαδή 4,923 ευρώ τον χρόνο για όλους. Συνεπώς, γι’ αυτή την οµάδα ασφαλισµένων η δόση για την επικουρική διαµορφώνεται στα 9,57 ευρώ για το 2017 και στα 9,57 ευρώ για το 2018, σύνολο µηνιαίας δόσης 19,14 ευρώ. Αντίστοιχα, η δόση για το εφάπαξ θα είναι 5,47 ευρώ για το 2017 και 5,47 ευρώ για το 2018, δηλαδή σύνολο 10,94 ευρώ τον µήνα.

Οσοι ασφαλίζονται και στους δυο κλάδους θα έχουν σύνολο µηνιαίας δόσης 30 ευρώ τον µήνα για το 2017 και το 2018. Οσον αφορά στις τρέχουσες εισφορές, αυτές υπολογίζονται ποσοστιαία επί του εκάστοτε κατώτατου µισθού. Συνεπώς, οι τρέχουσες εισφορές Ιανουαρίου υπολογίζονται στα 586,08 ευρώ και ορίζονται στα 41,02 ευρώ για επικούρηση και 23,44 ευρώ για εφάπαξ, σύνολο 64,5 ευρώ για όσους ασφαλίζονται και στους δυο κλάδους. Από τον Φεβρουάριο, λόγω της αύξησης του κατώτατου µισθού στα 650 ευρώ, οι εισφορές αναπροσαρµόζονται στα 45,50 ευρώ για επικούρηση και 26 ευρώ για εφάπαξ, σύνολο 71,50 ευρώ τον µήνα για όσους ασφαλίζονται και στους δυο κλάδους.

Από την 1η Ιουνίου 2019, το ασφάλιστρο της επικουρικής πέφτει στο 6,5% από 7% σήµερα για όλους, οπότε τα ποσά θα αναπροσαρµοστούν αναλόγως. Την ερχόµενη εβδοµάδα ειδοποιητήρια θα λάβουν και κλάδοι αυτοαπασχολούµενων που πλήρωναν τις εισφορές τους µέσω ΑΠ∆, όπως ιδιοκτήτες κρεοπωλείων, ηλεκτρολόγοι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, χηµικοί κ.ά. Πρόκειται για κατηγορίες αυτοαπασχολούµενων που είναι υπόχρεοι εισφορών για επικουρική ασφάλιση.

Βενζινοπώλες-αρτοποιοί
Σε δεύτερο χρόνο οι δόσεις για 2012-2016
Υπόχρεοι ασφάλισης για επικούρηση και πρόνοια είναι 250.000 µη µισθωτοί:
Μηχανικοί του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε: ασφαλίζονται για επικουρική (7%) και για εφάπαξ (4%).
Γιατροί-υγειονοµικοί του πρ. ΤΣΑΥ: ασφαλίζονται για εφάπαξ (4%).
∆ικηγόροι Αθηνών του πρ. ΤΑΝ: ασφαλίζονται για επικουρική (7%) και για εφάπαξ (4%).
∆ικηγόροι υπόλοιπης Ελλάδας: ασφαλίζονται για επικουρική (7%).
Πρατηριούχοι υγρών καυσίµων: ασφαλίζονται για επικουρική (7%).
Αρτοποιοί: ασφαλίζονται για επικουρική (7%). Ειδικά για τους πρατηριούχους υγρών καυσίµων και τους αρτοποιούς, ασφαλισµένους στον πρώην ΟΑΕΕ, ρυθµίζονται µέσω του νέου νόµου και οι παλαιότερες οφειλές τους από την 1η ∆εκεµβρίου 2012 και την 1η Ιανουαρίου 2015, αντίστοιχα. Οι εν λόγω δύο κατηγορίες ασφαλισµένων θα λάβουν τώρα τις δόσεις για τις οφειλόµενες εισφορές του 2017 και του 2018, ενώ για τα παλαιότερα έτη (2012 έως 2016 οι βενζινοπώλες και 2015 έως 2016 οι αρτοποιοί, αντίστοιχα) θα λάβουν ξεχωριστό ειδοποιητήριο σε µεταγενέστερο χρόνο, στο οποίο θα ορίζονται το ύψος της εισφοράς και οι δόσεις αποπληρωµής των παλαιότερων οφειλών.

Πηγή: Έθνος

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το