Άρθρα

«Οι άξονες λύσεων του προβλήματος του νερού στον Βόλο»

της Αντωνίας Χατζηχάννα-Γούναρη*

Σε μια πόλη με επιβαρυμένο νερό από χλωριόντα και πολλές φορές με μικροβιακό φορτίο αυτό που επιβάλλεται να δώσει κανείς προτεραιότητα είναι η ασφάλεια στην κατανάλωσή του. Ο Βόλος πληρώνει νερό ακριβό και διαχρονικά μέσα από την επιστημονική μου προσέγγιση και την επαγγελματική μου ιδιότητα έχω αναλύσει όλες τις παραμέτρους και τις πολιτικές που επιβάλλεται να εφαρμοστούν. Οι θέσεις μου αφορούν ολιστική προσέγγιση στις λύσεις του προβλήματος και έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της «Έξυπνης Πόλης» με επικεφαλής και υποψήφια δήμαρχο την κ. Νάνσυ Καπούλα.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματός μας είναι:
1. Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και της υποδομής εφοδιασμού μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων.
Στόχος είναι η διασφάλιση επαρκούς, ποιοτικού και φτηνού νερού σε όλους ανεξαιρέτως του Πολίτες. Αυτό θα επιτευχθεί με την προστασία των πηγών υδροληψίας από επιμολύνσεις και ρύπους που υποβαθμίζουν την ποιότητα και μειώνουν την επάρκεια, περιορίζοντας τους πόρους του κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση νερού. Με τη διαχείριση των υδάτων και της υποδομής εφοδιασμού μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων, ώστε να αξιοποιείται το υψηλής ποιότητας νερό των ορεινών κυρίως φυσικών πόρων, στον μέγιστο βαθμό, αναλογικά με τη ζήτηση και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, χωρίς να το στερείται καμιά πληθυσμιακή Ομάδα, αλλά και χωρίς να αποκλείεται άσκοπα κάποια άλλη. Η διαχείριση αυτή είναι απαραίτητο να καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα των οικοσυστημάτων, καθώς δε θα πρέπει να αγνοείται η οικολογική διάσταση του πόρου.

2. Βέλτιστη δυνατή υδρομάστευση των πηγών πόσιμου νερού εντός των ορίων του Δήμου και έξυπνη διαχείριση εφοδιασμού.
Αύξηση της δυναμικότητας των δικτύων. Αυτό, σε συνδυασμό με την έξυπνη διανομή του νερού στα δίκτυα, η οποία θα επιτευχθεί με την παρακολούθηση δυναμικών παραμέτρων (στάθμες δεξαμενών, παροχές, καταναλώσεις και πιέσεις) και τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, θα επιτρέψει να αξιοποιείται το πηγαίο νερό σε κάποιο δίκτυο, τη χρονική στιγμή και σε ποσότητα που να μην δημιουργεί έλλειμμα σε κάποιο άλλο. Ταυτόχρονα, η αύξηση του όγκου αποθήκευσης νερού στα δίκτυα, θα περιορίσει τις διακοπές νερού λόγου ανεπάρκειας το καλοκαίρι και τις βλάβες από παγετούς τον χειμώνα.

3. Μείωση των απωλειών, τόσο στις υδρομαστεύσεις όσο και στα δίκτυα διανομής.
Στις περισσότερες πηγές κυρίως περιφερειακών δικτύων, έχουμε χαμηλή ικανότητα υδρομάστευσης, λόγω ανεπαρκών και πεπαλαιωμένων τεχνικών συλλογής του νερού. Επίσης οι τεχνικές αυτές είναι επιρρεπείς στις επιμολύνσεις από εξωτερικούς παράγοντες καθιστώντας μόνιμα ή περιστασιακά το νερό ακατάλληλο ή ακόμα και επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Με έργα σύγχρονης Υγειονομικής Μηχανικής, θα εκσυγχρονιστούν όλες οι πηγές και θα προστατευτούν από επιμολύνσεις, ώστε να αυξηθεί η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του νερού που παρέχουν.

4. Απολύμανση.
Η χλωρίωση, είναι μια από τις μεθόδους απολύμανσης, που επιλέγεται γιατί είναι φτηνή, εύκολα εφαρμόσιμη, αποτελεσματική αλλά δεν είναι η μοναδική. Με τη χλωρίωση «σκεπάζουμε» εύκολα, υγειονομικά προβλήματα των δικτύων ύδρευσης, ανακόπτοντας την λοιμογόνο δράση κάποιων μικροοργανισμών προσωρινά, αφού αποτελεί – όπως και κάθε μέθοδος απολύμανσης – συμπτωματική, αλλά όχι θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Στόχος της Νέας Δημοτικής Αρχής είναι να περιορίσει στο ελάχιστο τη χλωρίωση, αντιμετωπίζοντας την αιτία του προβλήματος με έργα υγειονομικής μηχανικής, τακτική συντήρηση και καθαρισμό δικτύων και την προστασία τους, αντικαθιστώντας σταδιακά και επιλεκτικά τη χλωρίωση με άλλες μεθόδους απολύμανσης (όζον, UV ακτινοβολία, οξόνια κ.λπ.), κατ’ αποκλειστικότητα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με την περίπτωση και τον βαθμό «θεραπείας».

5. Έλεγχος και Ποιότητα.
Η Νέα Δημοτική Αρχή, θα αξιοποιήσει πλήρως και θα ενισχύσει σε υποδομές, εξοπλισμό, προσωπικό, πόρους κ.λπ., το υφιστάμενο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΜΒ, ώστε να διενεργεί καθημερινούς ελέγχους στα κρίσιμα σημεία των δικτύων ύδρευσης ευθύνης της, παράγοντας άμεσα, αντιπροσωπευτικά και προπάντων αξιόπιστα αποτελέσματα, των αναλύσεων χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων του νερού, σαν μέσο πρόληψης και προστασίας του καταναλωτή από αστάθμητους παράγοντες επιρύπανσης ή επιμόλυνσης.
Παράλληλα θα ζητείται η συνδρομή εξωτερικών Διαπιστευμένων εργαστηρίων, για τον έλεγχο ακόμη και των πλέον εξειδικευμένων παραμέτρων ποιότητας, που η συχνότητα, πολυπλοκότητα, τεχνογνωσία και το κόστος τους, απαιτούν τη χρήση ανάλογων εργαστηρίων.
Τα στοιχεία του ποιοτικού ελέγχου θα είναι online διαθέσιμα στον πολίτη, μέσω διαδικτύου, ενώ σε περίπτωση υπερβάσεων πέραν των Δημόσιων ανακοινώσεων από τα ΜΜΕ, διερευνάται η δυνατότητα αποστολής μηνύματος υπό μορφή SMS, messenger ή άλλου ηλεκτρονικού τρόπου κοινωνικής δικτύωσης. Με κάθε αποστολή λογαριασμού ύδρευσης, θα επισυνάπτεται συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού που πληρώνει ο καταναλωτής. Εάν για κάποιο λόγο η ποιότητα του νερού είναι υποβαθμισμένη κάτω από τα επίπεδα των συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών (σε είδος παραμέτρων, ποσοστό υπέρβασης, συχνότητα και διάρκεια), η χρέωση θα είναι μηδενική.

*υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με τον συνδυασμό «Βόλος, Έξυπνη Πόλη»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το