Τοπικά

“Μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σχέδιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατμοσφαιρικών ρύπων και οσμών στο Βόλο”

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σχέδιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατμοσφαιρικών ρύπων και οσμών στο Βόλο, ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη, απαντώντας σε επερώτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Αναλυτικά:
Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας διαθέτει Σταθμό Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μεταδίδει τις μετρήσεις για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 και PM2,5 μέσω της οn line εφαρμογής του στο Υπουργείο. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες μετρήσεις αναρτώνται καθημερινά στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση των δεδομένων στο ευρύ κοινό. Ο εν λόγω σταθμός βρίσκεται τοποθετημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2000.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας διαθέτει δεύτερο Σταθμό Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των απαραίτητων ελέγχων αναβάθμισης, συντήρησης και βαθμονόμησης από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, λαμβάνει επίσης δεδομένα μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από έξι αναλυτές (O3, CO, SO2, NOX, PM10, BENZ). Ο εν λόγω Σταθμός είναι εγκατεστημένος στο χώρο της πρώην ΔΕΣΕ – Διεύθυνση Ελέγχων Συντήρησης Έργων.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με θέμα: «Αντικατάσταση του υφιστάμενου σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο και αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέτρησης», προϋπολογισμού 148.000 ευρώ, ποσό που εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο και το οποίο θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειάς του από την Περιφέρεια. Έχουν ήδη αξιολογηθεί οι τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων και αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Επιπρόσθετα, ο Βόλος θα αποκτήσει άλλους δύο (2) Σταθμούς Μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020). Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με θέμα: «Ενίσχυση εθνικού δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Έχουν ήδη αξιολογηθεί οι τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων και αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Επιπλέον:
1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει υπογράψει με το ΑΠΘ, και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Επιχορήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη Διερεύνηση της Χημικής Σύστασης και της Προέλευσης Δυσοσμίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου». Η παρούσα σύμβαση αφορά στη διερεύνηση της χημικής σύστασης και της προέλευσης της δυσοσμίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου, δηλαδή την ταυτοποίηση της/των χημικής/ών ουσίας/ών που προκαλούν τη δυσοσμία και των χωρικό εντοπισμό της/ων πηγής/ών που τυχόν ευθύνονται. Η διερεύνηση στηρίζεται στην επί τόπου δειγματοληψία με εξειδικευμένους για την περίπτωση δειγματολήπτες των οσμηρών χημικών ουσιών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και ταυτοποίηση και προσδιορισμό τους στο εργαστήριο με τη χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης ενός ευρύτατου φάσματος άγνωστων χημικών ενώσεων.
Ήδη έχουν συλλεχτεί 170 δείγματα από τρία (3) επιλεγμένα σημεία στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου και έχουν πραγματοποιηθεί και δεκαεφτά (17) δειγματοληψίες σε βιομηχανικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής του Βόλου. Τα δείγματα έχουν σταλεί στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος για προσδιορισμό (ταυτοποίηση /ποσοτικοποίηση) των οσμηρών VOCs.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μήνες, εκ των οποίων τους 12 μήνες θα γίνονται μετρήσεις σε τακτική βάση από τρεις σταθερούς δειγματολήπτες, ενώ παράλληλα γίνονται μετρήσεις με φορητούς δειγματολήπτες σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.
2. Έχει υπογραφεί σύμβαση από τη Δ/νση Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων με θέμα: «Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης των επιπτώσεων των εκπομπών οσμών με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας από εγκατεστημένα εργοστάσια στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων». Από το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος δειγματοληψιών με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας σε έξι βιομηχανικές δραστηριότητες γύρω από το ΠΣ Βόλου και στις καμινάδες αυτών στις 08-02-2021 και ο φορέας επεξεργάζεται τα αποτελέσματα, ώστε να παραδώσει την τελική του έκθεση.
3. Επιπλέον, πρόκειται να υπογραφεί εντός των ημερών σύμβαση μεταξύ του «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πραγματοποίηση μετρήσεων βαρέων μετάλλων, διοξινών και αιωρούμενων σωματιδίων στα αέρια απόβλητα δύο μεγάλων βιομηχανιών της περιοχής.
4. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις βαρέων μετάλλων και διοξινών στο έδαφος σε 6 επιλεγμένα σημεία εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (ΠΣ) Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το