Τοπικά

“Μαζί για το Βόλο”: Πρόταση ψηφίσματος ενάντια στο νομοσχέδιο για το περιβάλλον

Η δημοτική κίνηση «Μαζί για το Βόλο» κατέθεσε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά του σχετικού με το περιβάλλον νομοσχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας. Σύμφωνα με τη δημοτική κίνηση, το νομοσχέδιο προωθεί την απορρύθμιση της δημόσιας προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την υποβάθμισή του χάριν της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ διατάξεις του αντίκεινται στο Σύνταγμα και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης, διατάξεις του νομοσχεδίου σχετίζονται με την επεξεργασία απορριμμάτων και προωθούν «… φαστ τρακ διαδικασίες για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας με καύση, ακόμα και σε χώρους που δεν προβλέπονται από τα ΠΕΣΔΑ.».

Το κείμενο του ψηφίσματος:
«Ψήφισμα για το Νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΝ «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Έχοντας υπόψη του το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνει τα παρακάτω:

Το Ν/Σ κατατίθεται από την Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας και ενώ η Βουλή υπολειτουργεί, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς επαρκή διαβούλευση για το σύνολο των άρθρων και με στόχο να ακυρώσει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για Ν/Σ αμφιλεγόμενης νομιμότητας που αντίκειται στην διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία και το οποίο μεταξύ των άλλων:

• Καταστρατηγεί την ουσία του άρθρου 24 του Συντάγματος περί Προστασίας του Περιβάλλοντος.
• Απορυθμίζει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την υπονόμευση του ελεγκτικού ρόλου του Δημοσίου.
• Αγνοεί τις αντιρρήσεις και τις σοβαρές ενστάσεις του συνόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας τόσο επί του περιεχομένου του όσο και για τον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε για διαβούλευση.
• Σύσσωμη η περιβαλλοντική κοινότητα απορρίπτει το νομοσχέδιο. Έτσι μέχρι σήμερα 23 περιβαλλοντικές ΜΚΟ εθνικού επιπέδου έχουν ζητήσει απόσυρση, ανάκληση και μη κατάθεση του Ν/Σ, ενώ περισσότερα από 80 περιβαλλοντικά κινήματα και συλλογικότητες κάνουν επείγουσα έκκληση για άμεση απόσυρση. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί κατά όλοι οι φορείς των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, οι εργαζόμενοι στους Φορείς, το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ.λπ.
• Με το Ν/Σ θίγεται το ενωσιακό και εθνικό κεκτημένο, ενώ απορρυθμίζεται όλο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το περιβάλλον. Αποτελεί οργανωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης «οικονομικών συμφερόντων» χωρίς στρατηγική για το περιβάλλον το οποίο μαζί με τις δημόσιες πολιτικές θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως εμπόδια στις επενδύσεις.
• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αντιμετωπίζεται ως «χρονοβόρα διοικητική διαδικασία» και «σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση των επενδύσεων». Το Ν/Σ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις οδηγίες εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η οργανική συγχώνευση περιβάλλοντος και ανάπτυξης κατά τη λήψη αποφάσεων.
• Καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που είναι ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί φορείς και γνωμοδοτούν για τα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και τις ενδεχόμενες δραστηριότητες μέσα σε αυτές και αντικαθιστώνται με ένα μοντέλο αυστηρά ελεγχόμενο από το κεντρικό κράτος, χωρίς πραγματική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Πραγματικός στόχος: Ο έλεγχος από την Κυβέρνηση των γνωμοδοτήσεων για έργα εντός των προστατευόμενων περιοχών.
• Οι ρυθμίσεις που εισάγονται για τους δασικούς χάρτες, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη και οπισθοδρόμηση του σημαντικού αυτού έργου για τη χώρα.
• Αίρεται ο περιορισμός κατοχής 51% για την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.
• Απαλλάσσονται της αδειοδότησης και μεταπίπτουν σε απλή γνωστοποίηση μέρος από τις μεταλλουργικές μεταλλευτικές βιομηχανικές διεργασίες.
• Ανοίγει ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων, ακόμη και σε περιοχές Natura 2000.
• Αλλάζει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την εκχώρηση του ελέγχου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε ιδιώτες «αξιολογητές» επιλεγμένους και αμειβόμενους από τους ίδιους τους επενδυτές, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία της αδειοδότησης αδιαφανή και διάτρητη.
• Δίδεται στον Υπουργό η δυνατότητα με μια απλή υπουργική απόφαση να αποφασίζει κατά παρέκκλιση των προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Θα αποφασίζει με φαστ τρακ διαδικασίες για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας με καύση, ακόμα και σε χώρους που δεν προβλέπονται από τα ΠΕΣΔΑ, ίσως μπορεί να αποφασίζει και για την μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε μία ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτές οι εγκαταστάσεις είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ζητάει από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση αυτού του καταστροφικού και αντιπεριβαλλοντικού Νομοσχεδίου το οποίο υπονομεύει το περιβάλλον, την βιώσιμη ανάπτυξη, τις προστατευόμενες περιοχές Natura, τον δασικό μας πλούτο. Υπονομεύει το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας στο όνομα μιας ιδεοληπτικής αντίληψης για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το