Τοπικά

Ψηφιακή παρουσίαση του έργου του Σκιαθίτη λόγιου Ζήση Οικονόμου – Πρόταση για χρηματοδότηση θα υποβάλει ο Δήμος Σκιάθου

Πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Παρουσίασης του υπό ίδρυση Εκθεσιακού Χώρου του Σκιαθίτη λόγιου Ζήση Οικονόμου για την Ανάδειξη και Προβολή του έργου του» θα υποβάλει προς χρηματοδότηση ο Δήμος Σκιάθου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ένα μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυταμειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη τοπικών φορέων, σε συνέργεια με άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίες κυμαίνονται από επικεντρωμένες στην αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης. Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο Δήμος Σκιάθου, ανταποκρινόμενος στη συγκεκριμένη πρόσκληση προτίθεται να υποβάλλει πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8056/28-07-2020 Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών προετοίμασε τον φάκελο που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής παρουσίασης μέσω ιστοσελίδας, την οποία θα φορτώνουν οι επισκέπτες του εκθεσιακού χώρου, εκμεταλλευόμενοι τις προηγμένες δυνατότητες των «έξυπνων κινητών τηλεφώνων» (smartphones), και μέσα από αυτή θα ακούν ηχογραφήσεις, θα τους παρουσιάζονται επιπλέον πληροφορίες κ.ά. Μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα δίνεται η δυνατότητα λήψης ενός αρχείου και να το αποθηκεύουν μόνιμα στη συσκευή τους ώστε να θυμούνται την επίσκεψή τους. Ειδικότερα, στο εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου θα εγκατασταθεί webserver ούτως ώστε να εξυπηρετεί τον ιστότοπο που θα κατασκευαστεί. Ο ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο. Ως εκ τούτου θα διατίθεται WiFi για τους επισκέπτες και ο webserver θα βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Οι επισκέπτες θα συνδέονται στο WiFi για να έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη σχετικά με το έργο του Σκιαθίτη λόγιου Ζήση Οικονόμου. Η εφαρμογή θα παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα πολυγλωσσικότητας, με μετάφραση σε 8 γλώσσες (en, de, fr, it, da, no, ru, sv). Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια 15 λεπτά και θα είναι χωρισμένη σε τρεις ή τέσσερις ενότητες. Κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει 7 έως 10 αντικείμενα (το κάθε ένα θα έχει ένα μοναδικό QRCode ως σήμανση). Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να παραλάβει στην είσοδο συσκευή, επί της οποίας θα μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα της αρεσκείας του και να σαρώσει το QRCode του εκθέματος που τον ενδιαφέρει, ώστε να ακούσει τη σχετική ηχογραφημένη παρουσίαση. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό του κινητό για να περιηγηθεί στα εκθέματα του χώρου και, αποχωρώντας, να μπορεί να ανατρέχει στην παρουσίαση οπότε θέλει εκτός εκθεσιακού χώρου. Ο προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 24.522,24 ευρώ και σχετική απόφαση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έλαβε σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Διαδραστική εφαρμογή ISkiathos
Ακόμη, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο «iSkiathos – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου» συνολικού προϋπολογισμού 68.138,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020». Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής προβολής του Δήμου Σκιάθου ως χώρου, των πόρων του και των τουριστικών του επιχειρήσεων για λειτουργία σε κινητά τηλέφωνα και tablets. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να περιηγείται στον Δήμο τόσο από τον τόπο κατοικίας του, βλέποντας όλο τον χάρτη του και λαμβάνοντας ολοκληρωμένες πληροφορίες για τους πόρους και τις τουριστικές του επιχειρήσεις, όσο και σε πραγματικό χρόνο περιήγησης/ξενάγησης. Η εξ αποστάσεως εφαρμογή θα είναι στατική, ενώ η εφαρμογή που θα λειτουργεί κατά την περιήγηση θα είναι δυναμική, καθώς όπως θα περπατάει ο χρήστης θα μπορεί να παίρνει πληροφορίες για όλους τους πόρους που συναντά στον δρόμο του. Το ίδιο θα μπορεί να κάνει και στατικά από το κατάλυμά του, πηγαίνοντας σε όποιο σημείο της περιοχής ενδιαφέροντος επιθυμεί.

Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικού, ιστορικού, θρησκευτικού, αρχιτεκτονικού), περιοχές φυσικού κάλλους, αξιοθέατα, αλλά και θεματικές ή μη διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σκιάθου. Η εφαρμογή θα παρέχει πληροφορίες για τα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί ο χρήστης, για τα σημεία που μπορεί να διανυκτερεύσει, για τον τρόπο μετακίνησής του στην περιοχή, για τις επιλογές που μπορεί να έχει για φαγητό ή/και διασκέδαση, κ.ο.κ.
Θα του παρέχει, ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν την τουριστική του εμπειρία στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, με εύκολο και πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή της περιοχής στο μέλλον για άλλους πιθανούς επισκέπτες. Η εφαρμογή θα παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα πολυγλωσσικότητας, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των γλωσσών που μπορεί να εξυπηρετήσει. Επιπλέον θα τοποθετηθεί Info-Point σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κτίριο του Δήμου Σκιάθου όπου θα γίνεται προβολή του νησιού μέσα από την επίδειξη της εφαρμογής iSkiathos, καθώς και των πόρων της περιοχής, αλλά και διαδραστικών παιχνιδιών για παιδιά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το