Τοπικά

Ψηφιακές εκπτωτικές κάρτες ΑμεΑ για τις δημόσιες συγκοινωνίες – Ωφελούνται 11.500 άτομα σε όλη τη Θεσσαλία

Στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης των εκπτωτικών καρτών που χρησιμοποιούν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις καθημερινές μετακινήσεις τους με τις δημόσιες συγκοινωνίες, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα inGOV. H πιλοτική δράση αποτελεί παράδειγμα «καλής πρακτικής» για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και οδηγεί σε απλοποίηση διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρία.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περνά στη ψηφιακή εποχή μέσα από ένα νέο σύστημα λειτουργίας που την συγχρονίζει με τις ανάγκες της εποχής αλλά και την απαίτηση των πολιτών για αποτελεσματικές, ευέλικτες και γρήγορες υπηρεσίες» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. « Περισσότεροι από 11.500 άνθρωποι με αναπηρία, χαμηλού εισοδήματος ωφελούνται σε όλη τη Θεσσαλία από την έκδοση ψηφιακών εκπτωτικών καρτών για μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή της Αυτοδιοίκησης, μέσα από την καλύτερη οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί στρατηγική επιλογή η αναβάθμιση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της με εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, προς όφελος του πολίτη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το πρόγραμμα Inclusive Governance (inGOV)
Σήμερα οι δημόσιες αρχές προσπαθούν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, εξοικονομώντας πόρους. Οι πολίτες απαιτούν προσβάσιμες, φιλικές προς το χρήστη, εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες τους κατά περίπτωση. Την ίδια στιγμή, ο δημόσιος τομέας με τη χρήση εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποκτά εξωστρέφεια, που συντελεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού και στην υιοθέτηση βέλτιστων ερευνών και πρακτικών.

Στόχος του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου inGov είναι η αναζήτηση μοντέλων διακυβέρνησης, που υποστηρίζονται με χρήση εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας κι Επικοινωνιών), για τη συν-δημιουργία Ολοκληρωμένης Δημόσιας Υπηρεσίας (Integrated Public Service IPS) προς όφελος των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, διεπιστημονικές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης του σχεδιασμού, της πολλαπλής μελέτης περιπτώσεων και των παραλλαγών του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν στη Μάλτα για τον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής οικογενειακής δημόσιας υπηρεσίας (που επηρεάζει 200.000 νοικοκυριά), στην Αυστρία για ανάπτυξη IPS για είσπραξη του τουριστικού φόρου (επηρεάζει 3.200 παρόχους καταλύματος), στην Ελλάδα, για να ψηφιοποιήσει την υπηρεσία ανανέωσης κάρτας ατόμων με ειδικές ανάγκες (11.500 άτομα με αναπηρία, χαμηλού εισοδήματος) και στην Κροατία για δημιουργία εικονικών βοηθών και υπηρεσιών που βασίζονται σε τεχνολογία AI (επηρεάζουν 32.000 πολίτες).

Στο Εταιρικό Σχήμα συμμετέχουν:
– UNI SYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής (Ελλάδα)
– DELOITTE CONSULTING SRL (Ιταλία)
– ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ελλάδα)
-UBITECH LIMITED (Κύπρος)
– RIDE TECHNOLOGIES DOO (Κροατία)
– KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (Βέλγιο)
– UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS (Αυστρία)
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ελλάδα)
– MALTA INFORMATION TECHNOLOGY AGENCY (Μάλτα)
– AMT DER NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
(Αυστρία)
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα)
– GRAD BJELOVAR (Κροατία)
– UNISYSTEMS LUXEMBOURG SARL(Λουξεμβούργο)

Αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος inGov
-Υποστήριξη της προτεραιότητας της Ε.Ε. για «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» με στόχο την Ενδυνάμωση των ατόμων μέσω μιας νέας γενιάς τεχνολογιών με στόχο, να καταστήσει αυτόν τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
– Συνεισφορά και προώθηση αλλαγών προς όφελος της οικονομίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών που αποτελούν επιτακτική ανάγκη της εποχής που διανύουμε γεγονός που ενισχύθηκε από την κρίση του Covid-19 η οποία επέβαλε τη χρήση της τεχνολογίας ως τρόπου εργασίας των ανθρώπων.
– Συνεισφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και της κοινωνικής ανθεκτικότητας (ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εκσυγχρονισμός δημοσίου τομέα, εξωστρέφεια της Περιφέρειας με στόχο ικανοποιημένους πολίτες)

Ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα εφαρμόσει και θα διαδώσει, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μια πιλοτική δράση για τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης των εκπτωτικών καρτών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), για δημόσιες συγκοινωνίες. Οι πολίτες με αναπηρία άνω του 67% και με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούνται να λάβουν κάρτα από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, προκειμένου να ταξιδεύουν δωρεάν με μέσα μαζικής μεταφοράς μέσα στην πόλη και να πληρώνουν τη μισή τιμή όλων των εισιτηρίων δημόσιων συγκοινωνιών μεταξύ πόλεων. Για την έκδοση της κάρτας έκπτωσης, ένας πολίτης ΑμεΑ, πρέπει να υποβάλει μια λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Μονάδας Αρχής όπου ζει. Επιπλέον, η κάρτα έκπτωσης θα ανανεώνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τη σχετική
ετήσια Υπουργική Απόφαση.

Όσον αφορά το γεγονός ότι: (α) ορισμένοι από αυτούς τους πολίτες ενδέχεται να ζουν μακριά από τις εγκαταστάσεις της αρμόδιας δημόσιας αρχής, (β) κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι ηλικιωμένοι και (γ) ορισμένοι από αυτούς μπορεί να έχουν παράλληλα σοβαρά προβλήματα υγείας, είναι προφανές ότι αυτή η ετήσια διαδικασία
ανανέωσης με μοναδικό τρόπο τη φυσική τους παρουσία επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, ορισμένοι πολίτες με ειδικές ανάγκες μπορεί να μην γνωρίζουν αυτό το όφελος και, κατά συνέπεια δεν υποβάλλουν αίτηση για έκπτωση, αν και μπορεί να είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι. Τέλος, η δημιουργία ψηφιοποιημένης διαδικασίας επιφέρει σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση στην αρμόδια υπηρεσία.

Στόχοι του έργου:
– Να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω της μελέτης που με τα αποτελέσματά της θα οδηγήσει στην ψηφιοποιημένη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης εκπτωτικών καρτών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), για δημόσιες συγκοινωνίες.
-Να επιταχύνει μέσω της ψηφιοποίησης τις διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης εκπτωτικών καρτών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
-Η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ατόμων ΑΜΕΑ
-Η καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς το ενδιαφερόμενο κοινό
Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
-Να εκσυγχρονίσει τον τρόπο εργασίας των αρμόδιων Υπηρεσιών της για το θέμα προκειμένου να βελτιωθεί η επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα
-Η πρόσβαση σε επιμέρους στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό δικαιούχων, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν σε πιθανό μελλοντικό σχεδιασμό των στόχων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την παροχή βελτιωμένων δημόσιων υπηρεσιών.
-Να αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία και να αποτελέσει πιλότο για άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας που δεν έχουν ψηφιοποιήσει τη διαδικασία στα πλαίσια των διαπεριφερειακών δράσεων της.
-Η αύξηση της εξωστρέφειας της.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το