Τοπικά

Προτάσεις για χρηματοδότηση ύψους 18 εκ. ευρώ του Δήμου Σκιάθου στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Ο Δήμος Σκιάθου υπέβαλε προτάσεις ύψους 18.801.660 ευρώ, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”. Πρόκειται για έργα υψηλής προτεραιότητας για το Δήμο Σκιάθου, αφενός διότι πρόκειται για υποδομές που χρήζουν άμεσα εκσυγχρονισμού αλλά και σε έργα που θα βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των κατοίκων και βάζουν τη Σκιάθο σε αναπτυξιακή τροχιά. Όλες οι μελέτες, προετοιμάστηκαν τους τελευταίους μήνες, πλην της μελέτης που υποβλήθηκε στην πρόσκληση ΑΤ_14 που αφορά την ανάδειξη μονοπατιών και η οποία είχε συνταχθεί από τον ΕΟΤ το 2009.
“Μετά από σκληρή δουλειά της Δημοιτκής Αρχής και των αρμόδιων υπηρεσιών καταφέραμε να υποβάλουμε μελέτες για χρηματοδότηση έργων 18.801.660 ευρώ, ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός που έχει υποβληθεί ποτέ στην ιστορία του Δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Έτσι θα συνεχίσουμε με αφοσίωση και εντιμότητα για την ευημερία των κατοίκων και την ανάπτυξη του τόπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΣ για την πολύτιμη συνεργασία και τους Αντιδημάρχους Γιάννη Τσανάκα και Γιάννη Γιαννίτση για τη συμβολή τους.” δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.

Οι προτάσεις του Δήμου Σκιάθου, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”

ΑΤ 01 Υποδομές ύδρευσης 2.570.600 (η πρόταση εντάχθηκε με την ΑΔΑ: 67ΔΟ46ΜΤΛ6-ΔΔ1)
Η πρόταση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της ∆.Ε.Υ.Α. Σκιάθου για την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης της, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο. Περιλαμβάνει ανακαίνιση του υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με αντικατάσταση του συλλέκτη και ενός καταθλιπτικού αγωγού από το φρέαρ Φτελιάς προς τις δεξαμενές, την καθοδική προστασία του δεύτερου αγωγού που έχουν υποστεί διάβρωση, την αντικατάσταση των σωληνώσεων και λοιπών υδραυλικών συσκευών της τετραθάλαμης παλαιάς δεξαμενής Αγ. Φανουρίου και τη σύνδεσή της με τη νέα δεξαμενή Αγ. Φανουρίου για την επαύξηση του διαθέσιμου όγκου νερού και τέλος το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση του εξοπλισμού της δεξαμενής Πετράλωνο προκειμένου το εξωτερικό υδραγωγείο να είναι πλήρως λειτουργικό.

ΑΤ 02 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων 5.923.900
Αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Σκιάθου στον Ξάνεμο, η οποία θα εξυπηρετεί την πόλη της Σκιάθου και την ευρύτερη αυτής τουριστικής περιοχή, περιλαμβάνει αναβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ Ξανέμου, αναβάθμιση εξοπλισμού για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης μέρους της εκροής για επωφελείς χρήσεις, κατασκευή για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή «Αχλαδιές» και «Ανατ. Παραλία» Σκιάθου, μαζί με τα απαιτούμενα έργα για την μεταφορά των λυμάτων προς το υφιστάμενο δίκτυο της Μεγάλης Άμμου και της πόλης αντίστοιχα.

ΑΤ 03 Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων 1.100.915
Αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου εξοπλισμού και στην εξοικονόμηση ενέργειας με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης, αναβάθμιση εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των αντλισρασίων ύδρευσης και αποχέτευσης και ενεργειακής αναβάθμιση αυτών στο πλαίσιο της βιώσιμης ενεργειακής λειτουργίας.

ΑΤ 04 Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ύψους 447.000,00
Αφορά την προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειου συστήματος προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλωσίμων υλικών με κλειστό πυθμένα (εγκατεστημένου), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, σε τριάντα σημεία σε όλη την έκταση του με στόχο να καλύψουν σημαντικό ποσοστό των κατοίκων τους.Οι σχεδιαζόμενες Γωνιές Ανακύκλωσης με τα υπόγεια συστήματα κάδων θα περιλαμβάνουν τη διαλογή τριών (3) ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας ήτοι: χαρτί μη συσκευασίας, πλαστικά μη συσκευασίας, και μέταλλα μη συσκευασίας.
ΑΤ 05 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» 2.738.580,00
Αφορά σε έργα ασφαλτόστρωσης περίπου 6,5 χιλομέτρων στις περιοχές Πλατανιάς (Κοκκινόγια) 1.550,00m, Λειβαδάκια 753,00m, Λεχούνι 2.300,00m, περιφερειακός Καλαμακίου 1.845μ

ΑΤ 07 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιοποίηση του κτιριακού απόθέματος των Δήμων» 1.556.685,83
Αφορά την αναβάθμιση του ανενεργού παλαιού κέντρου υγείας Σκιάθου για τη μεταστέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου λόγω έλλειψης ιδιόκτητων αντίστοιχων υποδομών.

ΑΤ 08 Ε ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 386.322,00 ευρώ

Για δράσεις υποδομών για τη ψηφιακή προσέγγιση του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του έργου και την ενίσχυση του τουρισμού εμπειρίας

ΑΤ 09 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» 620.000,00
Για την εκπόνηση μελετών που αφορούν
1. στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου της Πόλης της Σκιάθου με χρήση χώρων Πρασίνου και ειδικότερα το Ο.Τ. Γ219 επιφανείας 2.240,00 μ2 χαρακτηρισμένο σαν χώρος πρασίνου και βασικός πόλος επισκεψιμότητας κατά την τουριστική περίοδο.
2. στην ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης για την πλήρη υδροδότηση της νότιας τουριστικής-οικιστικής ζώνης της Σκιάθου που περιλαμβάνει τις τουριστικές και οικιστικές περιοχές με τα τοπωνυμία (ανάντη ημιορεινή ζώνη της Βασιλειά, Κατσαρού, Αχλαδιές, Σκληθρί, Τζανεριά, Καναπίτσα, Καλαμάκι, Κολιός, Βρωμόλιμνος, Πλατανιάς, Αγ. Παρασκευή, Τρούλος, Μάραθα και περιοχή Κουκουναριών οι οποίες μέχρι δεν εντάσσονται σε σχέδιο πόλης, οικισμό αλλά ούτε σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο.
3. σε έργα αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που εξυπηρετεί τον κεντρικό τομέα της νήσου Σκιάθου η περιοχή μελέτης οριοθετείται ανάμεσα στις περιοχές όπου κατασκευάζονται ή έχουν προγραμματιστεί έργα αποχέτευσης δηλαδή την περιοχή Αχλαδιές προς τα δυτικά και την περιοχή Τρούλου προς τα ανατολικά. Έτσι, η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τις τουριστικές και οικιστικές περιοχές με τα τοπωνυμία Σκληθρί, Τζανεριά, Καναπίτσα, Καλαμάκι, Κολιός, Βρωμόλιμνος, Πλατανιάς και Αγ. Παρασκευή.

ΑΤ 10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 1.009.108,90
Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιοκτησίας Δήμου Σκιάθου, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία συνθηκών άνεσης στον εσωτερικό χώρο και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού αναβάθμισης των αύλειων χώρων στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σκιάθου. Προβλέπονται ριζικές επεμβάσεις του αύλειου χώρου στο σύνολο των σχολικών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση τους με νέο αθλητικό δάπεδο στις υφιστάμενες αθλοπαιδιές – γήπεδα ομαδικών και ατομικών αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ κλπ), ενίσχυση του φωτισμού των αύλειων χώρων με φωτιστικά μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης, αναβάθμιση του εξοπλισμού ψυχαγωγίας των μαθητών νηπιαγωγείων με την προσθήκη των αναγκαίων δαπέδων ασφαλείας .
Ακόμη περιλαμβάνει τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων τένις στην θέση «Αμμουδιά» και ειδικότερα σε όμορη θέση με το Εθνικό Στάδιο Σκιάθου.
ΑΤ 11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» 83.824,00
Η πρόταση αφορά στην αντισεισμική προστασία δημοτικών κτιριακών και σχολικών εγκαταστάσεων

ΑΤ 12 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» 1.530.532,00
Αφορά την αγορά 10 ηλεκτρικών οχημάτων (4 για την ΔΕΑΥΣ και 4 για τον Δήμο) και για προμήθεια σταθμών φόρτισης
ΑΤ 14 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» 834.800,0
Αφορά τη διάσωση και ανάδειξη δικτύου επιλεγμένων διαδρομών μήκους 21 km, από τα οποία τα 8km έχουν αποκλειστική χρήση πεζοπορίας. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι κάτωθι διαδρομές: Πόλη Της Σκιάθου – Ι Μ Ευαγγελίστριας, Ι Μ Ευαγγελίστριας – Ι Μ Αγ. Χαραλάμπους – Παναγία Ντουμάν – Παναγία Καρδάση – Κάστρο, Πόλη Της Σκιάθου – Αγ. Απόστολοι – Κάστρο, Πόλη Της Σκιάθου – Αγ. Αντώνης – Ρέμα Αχειλά – Αλιγαριές, Αλιγαριές – Κεχρία – Ι. Μ. Κεχριάς – Κάστρο. Προβλέπονται παρεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας και εκσυγχρονισμό μονοπατιών, και ημικατεστραμμένα καλντερίμιών, αποκατάσταση αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων σε όλη τη διαδρομή και σήμανση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το