Τοπικά

Προσβάσιμες σε ΑμεΑ τέσσερις παραλίες του Δήμου Βόλου με την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού

Στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η δημιουργία τεσσάρων προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών σε ΑμεΑ, θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου με διαγωνισμό που θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού ανέρχεται σε 198.548,8 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ειδικότερα, πρόκειται για την αγορά, την μεταφορά και την τοποθέτηση τεσσάρων χημικών τουαλετών ΑμεΑ, τεσσάρων αποδυτηρίων ΑμεΑ, τεσσάρων ειδικών διατάξεων με ράγες για την κίνηση αμαξιδίου και ντους, 160 ξύλινους διαδρόμους κίνησης, 20 ομπρέλες σκίασης, 24 πληροφοριακές πινακίδες.
Η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα γίνει σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα στην παραλία Αλυκών, πεζόδρομος Λεμάν θέση 1 ( κοντά στο δημοτικό χώρο στάθμευσης), στην παραλία Αναύρου, στην παραλία Νέας Αγχιάλου (αρχή οδού Διαμαντοπούλου) και στην παραλία Κάτω Λεχωνίων, στη θέση «Καρνάγιο».

Η επιλογή των παραπάνω θέσεων έγινε με κριτήρια την επισκεψιμότητα και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης την μορφολογία του εδάφους, η οποία είναι κατάλληλη για να μπορέσουν να γίνουν οι παρεμβάσεις. Και οι τέσσερις προτεινόμενες παραλίες έχουν άμεση σύνδεση και προσβασιμότητα με οδικό δίκτυο.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω παραλίες απαιτείται η εγκατάσταση ενός συγκροτήματος μη μονίμου εξοπλισμού που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση κλπ) συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησης τους από το κοινωνικό σύνολο.

Στην Παραλία Αλυκών, επί του παραλιακού πεζόδρομου Λεμάν, κοντά στο δημοτικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και κοντά στον πύργο του ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί το συγκρότημα της μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Η πρόσβαση έως τη θέση αυτή μπορεί να γίνει με αυτοκίνητο στο χώρο στάθμευσης, τον πεζόδρομο και στην ομαλή παραλία πλάτους 20μ.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: χημική τουαλέτα ΑμεΑ, αποδυτήριο ΑμεΑ, διάταξη με ράγες για την κίνηση αμαξιδίου με ενσωματωμένο ντουζ, ξύλινο διάδρομο κίνησης περίπου 40μ., ομπρέλες σκίασης και σήμανση με κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες.

Στην Παραλία Αναύρου, κοντά στον πύργο του ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί το συγκρότημά της μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Η παραλία πλάτους 20μ. είναι ομαλή. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: χημική τουαλέτα ΑμεΑ, αποδυτήριο ΑμεΑ, διάταξη με ράγες για την κίνηση αμαξιδίου, με ενσωματωμένο ντουζ, ξύλινο διάδρομο κίνησης περίπου 45μ. , ομπρέλες σκίασης και σήμανση με κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες. Ο

Στην Παραλία Νέας Αγχιάλου (αρχή οδού Διαμαντοπούλου), επί του παραλιακού πεζόδρομου, στο ύψος των δημοτικών δρόμων Διαμαντοπούλου & Τσιτσίνια, κοντά στον πύργο του ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί το συγκρότημά της μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Η πρόσβαση έως τη θέση αυτή είναι εύκολη, με αυτοκίνητο έως την Οδό Διαμαντοπούλου και στη συνέχεια από τον πεζόδρομο έως την παραλία. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: χημική τουαλέτα ΑμεΑ, αποδυτήριο ΑμεΑ, διάταξη με ράγες για την κίνηση αμαξιδίου, με ενσωματωμένο ντουζ, ξύλινο διάδρομο κίνησης περίπου 40μ., ομπρέλες σκίασης και σήμανση.

Στην παραλία Κάτω Λεχωνίων, στη θέση «Καρνάγιο» το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: χημική τουαλέτα ΑμεΑ. αποδυτήριο ΑμεΑ, διάταξη με ράγες για την κίνηση αμαξιδίου, με ενσωματωμένο ντουζ, ξύλινο διάδρομς κίνησης περίπου 40μ., ομπρέλες σκίασης και σήμανση.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. Στη διάρκεια αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατ’ ελάχιστον μια (ανά μήνα) τακτική προληπτική συντήρηση κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Εγκρίθηκε επίσης η αμοιβή της δικηγόρου που εκπροσώπησε τον Δήμο Βόλου στις δικασίμους κατά της ENERGA POWER TRADING και HELLAS POWER και το ποσό της αμοιβής ανέρχεται σε 2.715,9 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δεκάδες δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Βόλου, είχαν στραφεί κατά των εταιριών Energa και Hellas Power, που δραστηριοποιούνταν στο χώρο εκμετάλλευσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι εταιρείες δεν απέδιδαν στον δήμο Βόλου τα δημοτικά τέλη που εισέπρατταν από τους πελάτες τους και η οφειλή αγγίζει τα 261.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το