Τοπικά

Πρόστιμα 5.500ευρώ σε σούπερ μάρκετ της Μαγνησίας για παραβάσεις

Διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.500 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα για παραβάσεις στην αναγραφή της τιμής σε προϊόντα και είσπραξη τιμής μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων σε δυο υποκαταστήματα εταιρειών σούπερ μάρκετ στη Μαγνησία. Να αναφερθεί ότι οι δύο αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 19 και 20 Απριλίου.

Το πρώτο διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στις 19-04-2023. Διαπιστώθηκε χρέωση και είσπραξη τιμής υψηλότερης από την αναγραφόμενη στην επικολλημένη επί της συσκευασίας του προϊόντος ετικέτας, για έναν προς διάθεση κωδικό προϊόντος (υπέρβαση τιμής), κατά παράβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α., σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην απόφαση σημειώνεται ότι «η εταιρία είναι υπότροπη, διότι υπέπεσε σε ίδια παράβαση (υπέρβαση τιμής) εντός τριετίας γι’ αυτό το λόγο το ποσό του προστίμου διπλασιάστηκε (1.000€ επί 2 = 2.000€), βάση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013.
Το δεύτερο πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ επιβλήθηκε στις 20-4-2023. Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε:
-Στην ενδεικτική πινακίδα λιανικής πώλησης ενός (1) προς διάθεση προϊόντος, δεν αναγράφονταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (πρόστιμο 500 ευρώ), κατά παράβαση της παραγράφου 4Δ του άρθρου 6 της αριθ. 91354/2017 Υ.Α., σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
-Στην ενδεικτική πινακίδα λιανικής πώλησης ενός προς διάθεση προϊόντος, στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν πωλείται φθηνότερα, δεν είναι εμφανές και δεν απεικονίζεται το οικονομικό όφελος του καταναλωτή (πρόστιμο 3.000 ευρώ), κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 78 της αριθ. 91354/2017 Υ.Α., σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το