Τοπικά

Πρόσληψη επτά εποχικών στον Δήμο Αλμυρού

Συνολικά επτά προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπει ο προγραμματισμός του Δήμου Αλμυρού για το 2021, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι προσληφθέντες με βάση τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, θα απασχοληθούν για την κάλυψη αυξημένων εποχικών αναγκών σε καίριους και ευαίσθητους τομείς όπως είναι αυτοί των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Τεχνικών Υπηρεσιών και της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
Σύμφωνα με την απόφαση οι προσλήψεις που θα γίνουν μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) αφορούν δυο άτομα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με οκτάμηνες συμβάσεις, ένα άτομο ΠΕ Μηχανολόγο – Μηχανικό με οκτάμηνη σύμβαση, ένα άτομο ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με οκτάμηνη σύμβαση, ένα άτομο ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου με οκτάμηνη σύμβαση, ένα άτομο Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων και ένα άτομο ΔΕ Μαγείρων με εντεκάμηνες συμβάσεις αντίστοιχα.

Η δαπάνη μισθοδοσίας και οι εργοδοτικές εισφορές του προαναφερόμενου προσωπικού, για το έτος 2021, ανέρχεται σε 90.945 ευρώ και θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στους οποίους έχει αρχικά προβλεφθεί σχετική πίστωση.
Να αναφερθεί ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμυρού προβλέπονται 48 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκ των οποίων έχουν καλυφθεί οι 15 θέσεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το