Τοπικά

Πρόσληψη 11 εποχικών στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Συνολικά έντεκα άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, θα προσλάβει ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο δήμαρχος κ. Π. Κουτσάφτης. Σύμφωνα με αυτή θα προσληφθούν 10 εργάτες καθαριότητας ΥΕ και ένας ηλεκτρολόγος ΔΕ με χρονική διάρκεια σύμβασης από τη υπογραφή της μέχρι και 5 Ιουλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected] και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, Άγ. Γεώργιος, Τ.Κ. 37001, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Γάκη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας:2426.350.124).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψήφιων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της απόφασης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου και στο δικτυακό τόπο αυτού (http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το