Ελλάδα

Προσλήψεις στην Υγεία – ΑΣΕΠ 7Κ/2022: Τέλος χρόνου για την υποβολή δικαιολογητικών – 3.720 μόνιμες θέσεις

Έως σήμερα, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στις 2 μ.μ. μπορούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά σε 3.720 μόνιμες θέσεις εργασίας σε φορείς του υπουργείου Υγείας και για προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά για την προκήρυξη αυτή θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία και μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Πάντως η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πρόσληψη 3.720 μόνιμων νοσηλευτών στα νοσοκομεία όλης της χώρας καθώς και την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στο διαγωνισμό αφορούν αποκλειστικά στο προσωπικό των κλάδων: ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Νοσηλευτικής καθώς και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το