Τοπικά

Προωθείται η ηλεκτροκίνηση στην σιδηροδρομική γραμμή Βόλου – Λάρισας

Η ηλεκτροκίνηση της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης μονής γραμμής κανονικού εύρους μεταξύ του Σταθμού Λατομείου και Σταθμού Διαλογής Βόλου, μέσω παραλλαγής της παλαιάς μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λατομείου – ΒΙΠΕ και της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής ΒΙΠΕ – Σταθμού Διαλογής, παίρνει σάρκα και οστά εφόσον εγκρίνεται άμεσα από την Περιφέρεια η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση, μέσω παραλλαγής της καμπύλης στην περιοχή της ΒΙΠΕ και κανονικοποίηση της παλαιάς μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής από Λατομείο έως τον σταθμό Διαλογής Βόλου. Θα γίνουν εργασίες υποδομής, υδραυλικά έργα, τεχνικά έργα, ανακαίνιση κτιρίων σταθμών, στάσεων και αποβαθρών, νέα σιδηροδρομική στάση στη ΒΙΠΕ, αντικατάσταση ισόπεδων διαβάσεων αποκατάσταση δικτύων. Επίσης θα υπάρξει ενσωμάτωση των συστημάτων Ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ETCS Level 1 και ασύρματης επικοινωνίας (GSM-R) στην αναβαθμισμένη παλαιά μετρική γραμμή μεταξύ Λατομείου έως Διαλογή Βόλου.

Το έργο θα αποτελέσει τμήμα της κύριας σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου του ΟΣΕ, εξυπηρετώντας επιβατική και εμπορική κίνηση, ενώ ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί τη σύνδεση των ΒΙΠΕ του Βόλου με εμπορευματικό φόρτο. Όσον αφορά λοιπόν στο τμήμα της γραμμής που θα λειτουργεί ως κύρια του ΟΣΕ, η βελτιωμένη κατασκευή της (μετά από αίτημα των κατοίκων της περιοχής για κατάργηση της υφιστάμενης πορείας της γραμμής), θα έχει θετική επίδραση στις μεταφορές σε τοπικό και γενικότερο επίπεδο.

Με το έργο προβλέπεται η ενεργοποίηση προαστιακών δρομολογίων Λάρισας- Βόλου και ηλεκτροκίνηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο σύνδεσης Λάρισας – Βόλου.
Σήμερα βρίσκεται υπό έγκριση το Β’ στάδιο της μελέτης Αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου, όπου προβλέπεται η αναβάθμιση και ενεργοποίηση της νότιας σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης του Βόλου. Ειδικότερα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές αναφέρεται ότι:
«Προγραμματίζεται η ανάπτυξη διπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου, για την εξασφάλιση επαρκούς χωρητικότητας που θα εξυπηρετεί πολλές διαφορετικές κατηγορίες συρμών, με διαφορετικές ταχύτητες και πυκνότητες στάσεων, όπως είναι: Τα προαστιακά δρομολόγια του δίπολου Βόλου – Λάρισας, τα υπεραστικά δρομολόγια προς τα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα περιφερειακά δρομολόγια που προβλέπεται να λειτουργήσουν για τη συγκοινωνιακή διασύνδεση των τεσσάρων Θεσσαλικών πρωτευουσών και τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες προς τη ΒΙΠΕ και το λιμάνι του Βόλου».

Όσον αφορά στη σύγχρονη λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής τμήμα της μικτής γραμμής από τον σταθμό Διαλογής και εντός της ΒΙΠΕ και τμήμα της κανονικής Λάρισας – Βόλου στην περιοχή συναρμογής τους), κατά την κατασκευή των έργων, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την ομαλή κίνηση των συρμών, αλλά και των χρηστών που επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα το δίκτυο, με προσωρινές παραλλαγές της γραμμής, αλλά και του υπόλοιπου δικτύου. Τα μέτρα αυτά πρόκειται να προσδιορισθούν στο πλαίσιο της οριστικής μελέτης. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη λειτουργία των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών.
Στον σταθμό Λατομείου προβλέπεται η αναμόρφωση της γραμμολογίας ώστε η υπό μελέτη γραμμή να είναι η κύρια, οπότε είναι απαραίτητη η ανακαίνιση της αποβάθρας επιβατών και η ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Επίσης, εξετάζεται η κατασκευή στάσης στην ΒΙΠΕ όπου αναμένεται να υπάρχει αξιόλογη ζήτηση μετακίνησης επιβατών (εργαζομένων/ συναλλασσόμενων). Το συνολικό μήκος του έργου είναι 9,166 χλμ.

 

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το