Τοπικά

Προγραμματισμός πρoσλήψεων στη ΔΕΥΑΜΒ

Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το 2024 ενέκρινε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ.
Συγκεκριμένα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), το σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 23-8- 2023 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή.
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ εισηγείται την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το έτος 2024 συνολικά 44 ατόμων ανά κλάδο/ειδικότητα ως εξής:
δύο άτομα ειδικότητας μηχανικών /πολιτικών μηχανικών ΠΕ, ενός μηχανικού/ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ, δύο ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ, ενός ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ, έξι μηχανικών/ηλεκτρολόγων μηχανικών ΤΕ, τριών μηχανικών/μηχανολόγων μηχανικών ΤΕ, τεσσάρων μηχανικών/πολιτικών μηχανικών ΤΕ, ενός μηχανικού/ηλεκτρονικού, δύο ειδικότητας πληροφορικής ΤΕ, δύο τεχνικών/ηλεκτρολόγων ΔΕ, ενός ειδικότητας τεχνικού/σχεδιαστών ΔΕ, πέντε τεχνικού/υδραυλικών ΔΕ, ενός τεχνικού/μηχανολόγου ΔΕ, τριών διοικητικού-λογιστικού ΔΕ και 10 εργατών τεχνικών εργασιών/εργατών ύδρευσης-αποχέτευσης.

Πρόταση χρηματοδότησης για τις ζημιές από τις πυρκαγιές
Eπίσης στην ίδια συνεδρίαση, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» στον άξονα «πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» για χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ προς αντιμετώπιση ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές της ΔΕΥΑΜΒ από τις πρόσφατες πυρκαγιές στις 26 και 27 Ιουλίου. Στην παρούσα πρόσκληση, θα υποβληθούν δαπάνες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μέσω συμβάσεων συντήρησης εγκαταστάσεων και δικτύων, παροχής υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων επικοινωνιών και αυτομάτου ελέγχου του υδραγωγείου, όπως επίσης και συμβάσεων προμήθειας υλικών, συνολικού ύψους 250.000€.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το