Τοπικά

Προγραμματισμός προσλήψεων 95 ατόμων από τον Δήμο Βόλου

Στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Βόλου έρχεται προς συζήτηση ο προγραμματισμός προσλήψεων.
Ειδικότερα θα γίνει ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υπό τη μορφή αντιτίμου για το 2024. Ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού διάρκειας έως 12 μηνών προτείνεται να γίνει ως εξής:

-Στο Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης -Πολιτισμού για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ( πρώην Δ.Ι.Ε.Κ.) σε εκπαιδευτικό προσωπικό προτείνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωριαίας αντιμισθίας διάρκειας έως εννέα μηνών, συνολικά 46 ατόμων και συγκεκριμένα:
δύο ειδικότητας Πληροφορικής, ένας ΠΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, ένας ΠΕ Βιολόγων, δύο ΠΕ Φυσικής Αγωγής/Αθλητισμού, ένας ΠΕ Ψυχολόγων, ένας ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, ένας ΠΕ Καλών Τεχνών, ένας ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας, ένας ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας, ένας ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας, ένας ΠΕ Χημικών, ένας ΠΕ Ιατρών, δύο ΠΕ Αρχιτεκτόνων –Μηχανικών, τρεις ΠΕ Οικονομικών, δύο ΤΕ Γραφικών Τεχνών, ένας ΤΕ Φωτογραφίας, ένας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, τρεις ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων, ένας ΤΕ Λογιστικού, ένας ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ένας ΤΕ Πληροφορικής, ένας ΤΕ Διαιτολογίας, δύο ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, δύο ΔΕ Ειδικός Ενδυματολογίας-σχεδιαστής μόδας, δύο ΔΕ Σχεδιαστής Κοσμημάτων, ένας ΔΕ Φωτογράφων, δύο ΔΕ Κεραμικής αγγειοπλαστικής, ένας ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων-έργων τέχνης, δύο ΔΕ Μαγείρων, τρεις ΔΕ Ζαχαροπλαστικής και ένας ΔΕ Αρτοποιίας.

-Στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αντιδημαρχία Εκπαίδευσης Παιδιού και Αντιδημαρχία Αθλητισμού και Εθελοντισμού για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των τμημάτων προτείνεται η πρόσληψη συνολικά 39 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου όχι πέρα των εννέα μηνών εκτός των 4 Νοσηλευτών ΤΕ και των 4 Ναυαγοσωστών ΠΕ, ΔΕ που θα έχουν διάρκεια 12 μηνών ως εξής: ένας ΠΕ Καθηγητής στο κανονάκι, ένας καθηγητής στους παραδοσιακούς αυλούς, δύο ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, ένας καθηγητής ανωτέρων θεωρητικών, ένας ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ένας καθηγητής στο μπουζούκι, δύο ΠΕ Ναυαγοσωστών, ένας καθηγητής πιάνου, ένας ΤΕ για συνοδεία πιάνου, ένας Μουσικών Σπουδών (Συνοδεία Πιάνου), ένας καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας και Θεωρητικών, δύο καθηγητές βιολιού, ένας καθηγητής βιολιού-βιόλας, ένας καθηγητής βιολοντσέλου, ένας καθηγητής κρουστών, ένας καθηγητής κλαρινέτου, ένας καθηγητής Μονωδίας, ένας καθηγητής κοντραμπάσου, ένας καθηγητής φλάουτου, ένας καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας, ένας καθηγητής κιθάρας, ένας ΤΕ Μουσικών Σπουδών/Μουσικών (Ενορχηστρωτής), ένας ΤΕ Μουσικών (Συνοδεία Πιάνου), τεσσάρων Νοσηλευτών, δύο ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων/Χορού (κλασικός και σύγχρονος χορός), ένας Καλλιτεχνικών επαγγελμάτων/Χορού (HipHop-commercial και παρεμφερείς τεχνικές, ένας ΔΕ Μουσικών (Σύγχρονα Κρουστά-Ντραμς), ένας Μουσικών (Μουσική Τεχνολογία), ένας Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων (Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής), ένας ΔΕ Φωτογράφων και δύο ΔΕ Ναυαγοσωστών

Επίσης θα εγκριθεί ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με λοιπές αντικαταβολές για το έτος 2024. ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μηνών, με λοιπές αντικαταβολές στη διάρκεια του έτους 2024, προτείνεται να έχει ως εξής :

Στη Διεύθυνση Κοιμητηρίων για την αντιμετώπιση της έλλειψης μόνιμου προσωπικού ταφών – εκταφών, το μεγάλο εύρος του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου και την ύπαρξη 32 κοιμητηρίων στις Δημοτικές Ενότητες καθώς και την αυξητική τάση των ταφών προτείνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά δέκα ατόμων και συγκεκριμένα δέκα ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων, Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ταφής Εκταφής. Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού θα καλύπτεται, κατά 100%, από έσοδα προερχόμενα από λοιπές αντικαταβολές.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το