Τοπικά

Πριν το Πάσχα η ενίσχυση βάμβακος

Το «χρώμα» του χρήματος αναμένεται να δουν πριν το Πάσχα εκατοντάδες βαμβακοπαραγωγοί της Μαγνησίας, καθώς στα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου αναμένεται να καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ειδική ενίσχυση βάμβακος, που αφορά στο 2017. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος της ειδικής ενίσχυσης αναμένεται να κυμανθεί στα περσινά επίπεδα και να αγγίξει τα 74 ευρώ το στρέμμα περίπου.

Βασική προϋπόθεση για τους βαμβακοπαραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης, είναι οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια, να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Να αναφερθεί ότι βάσει σχετικής απόφασης, οι βαμβακοκαλλιεργητές δεν πρέπει να έχουν παραδώσει σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποχρεώσεις των παραγωγών περιλαμβάνονται:
– Να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο, με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2017 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.
– Οι παραγωγοί στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.
– Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.
– Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση αριθμ. 4755/108273/30-09-2016 της Υπουργικής Απόφασης), υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το