Τοπικά

«Πράσινο» για τη λειτουργία μονάδας καύσης βιομάζας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου «Θ»

biomaza
(φωτό αρχείου)

Με την προϋπόθεση ότι κάθε δύο μήνες θα διενεργείται έλεγχος για φουράνια και διοξίνες θα δώσει η περιφέρεια Θεσσαλίας άμεσα έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύση βιομάζας, ισχύος 1MW, με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», στον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η μελέτη είχε απορριφθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου και θα επανέλθει για έγκριση με θετική γνωμοδότηση.
Πρόκειται για Σταθμό Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 964kW [στη μονάδα θα εγκατασταθεί ένα σύστημα καυστήρα – ηλεκτρογεννήτριας ονομαστικής ισχύος 1MW], με καύσιμο γεωργικά υπολείμματα βιομάζας, ποσότητας 8.469,5tn/έτος (ωριαία κατανάλωση βιομάζας 978kg/h), προερχόμενης από καλλιέργειες σίτου, βαμβακιού, καλαμποκιού και αγριαγκινάρας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., που διέρχεται από την περιοχή εγκατάστασης της Μονάδας.
Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό μισθωμένο γήπεδο, συνολικής έκτασης 8.188m2, στη θέση Κοκκίνα. Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή του σταθμού, που θα διατίθεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., εκτιμάται σε 8,328GWh.
Ως καύσιμο για τη λειτουργία του σταθμού θα χρησιμοποιηθούν γεωργικά υπολείμματα βιομάζας, προερχόμενης από καλλιέργειες, σίτου, βαμβακιού, καλαμποκιού και αγριαγκινάρας. Πιο συγκεκριμένα, η καύσιμη ύλη θα αποτελείται από τα παρακάτω ποσοστά γεωργικών υπολειμμάτων.
40% θρυμματισμένα υπολείμματα ξύλου (wood chips), 20% υπολείμματα σιτηρών, 20% υπολείμματα βαμβακιού, 10% υπολείμματα καλαμποκιού και 10% από καλλιέργεια αγριαγκινάρας.
Συνοπτικά, από τη λειτουργία της μονάδας αναμένονται οι παρακάτω περιβαλλοντικές επιπτώσεις:
Θόρυβος, αιωρούμενα σωματίδια και καυσαέρια που παράγονται κατά την κίνηση των οχημάτων από και προς τον χώρο της μονάδας. Θόρυβος από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, καθώς και από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. φορτωτές).
Λύματα αστικού τύπου, τα οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά σε υπεδάφια στεγανή δεξαμενή, θα απομακρύνονται με βυτιοφόρο όχημα και θα διατίθενται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) προς επεξεργασία.
Απόβλητα έλαια (διαθερμικό έλαιο τροφοδοσίας ηλεκτρογεννήτριας), που η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων (η αρχική ποσότητα τροφοδοσίας της δεξαμενής του διαθερμικού ελαίου είναι 5,72m3, η οποία θα ανακυκλοφορεί, σε κλειστό κύκλωμα, κατά τη λειτουργία του σταθμού, ενώ θα απαιτείται συμπλήρωμα 0,28m3 ετησίως και ολική αντικατάσταση, της αρχικής ποσότητας του ελαίου, κάθε 10 χρόνια).
Αέρια απόβλητα κατά την καύση της βιομάζας, τα οποία θα διατίθενται στην ατμόσφαιρα αφού περάσουν από σύστημα πολυκυκλώνα – σακκόφιλτρου – δέσμευσης NO – ηλεκτρόφιλτρου.
Στερεό Απόβλητο (υπολειμματική τέφρα από την καύση της βιομάζας η οποία απομακρύνεται από τον θάλαμο καύσης του λέβητα και ιπτάμενη τέφρα που θα κατακρατείται από τα συστήματα φίλτρανσης των καπναερίων), που θα συλλέγεται και θα διατίθεται σε τσιμεντοβιομηχανία όπου θα αξιοποιείται ως πρόσθετο στην παραγωγική διαδικασία.
Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου, αφού γίνει διαχωρισμός τους σε ανακυκλώσιμα και μη, θα οδηγούνται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Π.Σ. Βόλου (στη θέση «Κάκκαβος» Σέσκλου, Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Βόλου). Τα ανακυκλώσιμα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μπλε κάδους και θα οδηγούνται προς διαλογή στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), στη θέση «Αγ. Γεώργιος» Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το