Τοπικά

«Πράσινο φως» για μετακίνηση πεσσού “Θ”

pessos

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενέκρινε με απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στη «Διαύγεια» τη μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την ύπαρξη πεσσών του ρωμαϊκού υδραγωγείου επί της οδού Αθηνών στη θέση «Δόντια», περιοχή «Αϊβαλιώτικα», Δήμου Βόλου και προτείνει η εργασία να ανατεθεί σε έμπειρους μηχανικούς σε παρόμοια έργα.
Όπως τονίζεται «η μελέτη εγκρίνεται με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, όπως να απομακρυνθεί μόνο ο ανατολικός πεσσός του ρωμαϊκού υδραγωγείου εκ των δύο ισταμένων εκατέρωθεν της οδού (αυτός παρά το ρεύμα εισόδου στην πόλη του Βόλου) και να τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία» και προτείνεται να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επαναφοράς του πεσσού στην αρχική του θέση μελλοντικά, λαμβάνοντας υπόψη και το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα δημιουργίας του αρχαιολογικού πάρκου Δημητριάδος και να εξασφαλιστούν οι επιστημονικές προϋποθέσεις για τη μεταφορά του πεσσού: α) να λάβει χώρα αρχαιολογική έρευνα και αποτύπωση-τεκμηρίωση αυτού και β) να εκπονηθεί μελέτη σε επίπεδο εφαρμογής από ειδικευμένο μηχανικό σε αντίστοιχα έργα που να περιλαμβάνει: – Την εξασφάλιση-στερέωσή του προς μετακίνηση τμήματος του μνημείου – Τη μεθοδολογία απόσπασης και μεταφοράς, – Τη διαμόρφωση του χώρου υποδοχής αυτού – Την εξασφάλιση του πεσσού στη νέα θέση – Την προαναφερθείσα εξασφάλιση της δυνατότητας επαναφοράς του πεσσού στην αρχική του θέση, σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι μεταφοράς του.
Τέλος, προβλέπεται η επίβλεψη του έργου μεταφοράς, διαμόρφωσης του χώρου υποδοχής και εξασφάλισης του πεσσού στη θέση αυτή να γίνει από έμπειρους μηχανικούς σε παρόμοια έργα, να τοποθετηθεί στο χώρο ενημερωτική πινακίδα σχετικά με τον πεσσό που πρόκειται να μετακινηθεί και όλες οι ως άνω μελέτες και εργασίες να γίνουν υπό την εποπτεία της αρμόδιας ΕΦΑ Μαγνησίας και θα βαρύνουν τον Δήμο Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το