Τοπικά

Πρακτικά διαγωνισμών και παρατάσεις έργων θα εγκρίνει σήμερα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ

Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ και αναμένεται να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του έργου «Νο67-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης». Η παράταση θα δοθεί έως τις 4 Απριλίου 2024 λόγω των δυσχερειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Daniel) στην εξέλιξη των εργασιών.
Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθεί η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Βορείου -Δυτικού μετώπου Δήμου Βόλου έως τις 23/2/2024.
Θα επανεγκριθεί επίσης το πρακτικό προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά στον καθαρισμό των χώρων της ΔΕΥΑΜΒ για δύο χρόνια. Θα ανατεθεί σε προσωρινό μειοδότη που πρόσφερε την τιμή των 111.387,33 ευρώ.
Ακόμη θα εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «κατασκευή έργων της ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου» με προϋπολογισμό 12,1 εκ. ευρώ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης σε οικονομικό φορά που υπέρβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης ποιότητας – τιμής, με συνολική οικονομική προσφορά 11.979.084,75 ευρώ. Παράλληλα θα εγκριθεί και το πρακτικό για την ανάθεση του έργου «συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ. Προσωρινός μειοδότης θα αναδειχθεί οικονομικός φορέας που πρόσφερε μέση έκπτωση 46,02%. Αντίστοιχα θα αναδειχθεί μειοδότης για το έργο επέκτασης δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή νέων διακλαδώσεων, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Προσωρινός μειοδότης θα αναδειχθεί φορέας που πρόσφερε μέση έκπτωση 24,7%.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το