Τοπικά

Ποσό 5.300 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε ιδιώτη μετά από αγωγή

Το ποσό των 5.100 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφλησή της, καθώς και το ποσό των 200 ευρώ για δικαστική δαπάνη, θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε ιδιώτη, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού. Σχετική ομόφωνη απόφαση για την καταβολή των προαναφερόμενων ποσών έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ότι κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αλμυρού η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, επί αγωγής ιδιώτη, κατοίκου Ευξεινούπολης, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αλμυρού είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 5.100 ευρώ νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφλησή της, κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς και την πληρωμή της δικαστικής δαπάνης με το ποσό των 200 ευρώ.
Η ανωτέρω οφειλή ανάγεται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ενάγοντος δυνάμει προφορικής σύμβασης έργου που καταρτίστηκε με τον Δήμο στις αρχές του Μαρτίου του έτους 2014, με την οποία ανέλαβε την ηχητική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2014, έναντι αμοιβής με το ποσό των 5.100 ευρώ.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και δήμαρχος Αλμυρού κ. Βαγγ. Χατζηκυριάκος ανέφερε ότι, «από τη διερεύνηση του θέματος με τις υπηρεσίες του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες που περιγράφει στην αγωγή του ο ενάγοντας έχουν πραγματοποιηθεί και θα πρέπει συμμορφωθούμε με τη δικαστική απόφαση», προτείνοντας την καταβολή των 5.300 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το